Hvordan lade elbilen?

Har du nettopp kjøpt din første elbil? Eller eier du allerede en elbil som du vil lære mer om? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om lading av elbil samt noen nyttige tips.

Din elektriske Hyundai kommer utstyrt med to ulike kabler – én for type 2-koblinger og én for lading fra vanlig stikkontakt. Type 2-kabelen er til ladestasjoner og lader bilen fortere enn fra et ordinært strømuttak.

 

Lade elbil hjemme.

De aller fleste elbil-eiere lader bilen hjemme, og det gjøres tryggest med en fastmontert ladestasjon. Dette er den sikreste og raskeste måten å gjøre det på. Det er også en god investering i boligen din når den en dag skal selges.

Stikkontakt anbefales kun som nødløsning når du ikke har en vegglader tilgjengelig.

DEFA type 2 lader. Foto.

Ladeboks.

Type 2 er den vedtatte standarden for elbilladekontakter i Europa, og har en rekke fordeler fremfor lading på vanlig stikkontakt. Den er trygg, pålitelig og stabil.

Hastigheten på ladingen avhenger av effekten på ladestasjonen og hvor mye ombordladeren i din elbil kan ta imot. På IONIQ 5 og 6, samt KONA Electric dreier det seg om opptil 11 kWh dersom du har 3 fas-anlegg tilgjengelig.

Det betyr i praksis at dersom ladeboksen kan levere minst 7,2 kwh, så vil batteriet i elbilen fylles opp med ca.7 kwh hver time. Hvis bilen har et gjennomsnittsforbruk på for eksempel 1,4 kwh per mil vil du altså lade nok strøm på én time til å kjøre ca.50 kilometer.

Det er det elektriske systemet i huset ditt som legger føringene for hvor kraftig ladeboks det er forsvarlig å sette opp. Ta kontakt med elektriker for en befaring før du bestiller en fastmontert ladestasjon.

Kona lader med ladekabel for stikkontakt. Foto.

Lade hjemme med stikkontakt.

Stikkontaktene du har hjemme er mest sannsynlig ikke dimensjonert for den høye, vedvarende belastningen over tid som lading av elbil krever. Av den grunn stilles det strenge krav til kontakten som brukes.

Dersom du skal lade jevnlig fra en stikkontakt må den ha en egen kurs (unntak for frittliggende privat garasje) med maks 10A sikring og jordfeilbryter type B. Det er ikke tillatt å lade på over 10 ampere. Selve kabelen er utstyrt med en kontrollboks som styrer strømmengden som sendes til bilen. Vi anbefaler å henge ladekladden på en krok, slik at stikkontakt og støpsel spares for belastningen.

En bør absolutt ikke bruke skjøteledning hvis ladekabelen er for kort eller kontakten ikke passer. Det øker risikoen for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning. Mer om dette hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Lading på 10 ampere hjemme gir rundt 2 kwh til batteriet per time. Med andre ord ville bilen i eksemplet ovenfor kun ladet nok til å kjøre 14 kilometer etter én time.

Hyundais elektriske biler er imidlertid så effektive at man kommer langt selv om en kobler bilen til en 10 amperes stikkontakt kvelden før man skal ut på tur.

Hvor mye koster det å lade hjemme?

Prisene for strøm varierer gjennom året og fra leverandør til leverandør. Med strømstøtte fra staten regner vi en snittpris på 2 kroner per kWh.

Prisen per mil i en elbil som bruker 1,5 kWh/mil blir altså cirka 3 kroner.

Ladehastighet

Ladehastigheten påvirkes av flere forhold, og vil variere både avhengig av hvor mye strøm ladeboksen kan levere, og av hvor mye strøm bilen din kan ta imot.

Hvis bilen kun er utstyrt med en 3,6 kWh/16A ombordlader, vil den derfor ikke kunne ta imot mer enn 3,6kW i timen selv om den er koblet til en 7 kWh ladeboks.

 

Ladetidsoversikt

Strømstyrke

kWh

km/t

Lade nok til 200 km

6A

1,4

10

20 timer

8A

1,8

13

15,5 timer

10A

2,3

16

12,5 timer

13A

3,0

21

9,5 timer

16A

3,6

26

7,7 timer

32A

7,2

51

3,9 timer

32A (3 fas)

 

11 (10,5)

75

 

2,7 timer

 

Denne oversikten viser hvor mye strøm bilen tar imot per time avhengig av strømstyrken som er tilgjengelig og hva dette betyr i antall kilometer du kan kjøre. Tabellen viser omtrent hva du kan forvente av lading og rekkevidde per time, men vil også variere med kjøreforhold, kjørestil, bruk av klimaanlegg med mer.

6A fra en vanlig stikkontakt er altså en nødløsning som kun gir 10 kilometer rekkevidde per time. Da tar det over ett døgn før man har strøm nok til en langtur. Man kommer et stykke på vei med 10A fra en dedikert strømkurs, men vi anbefaler bruk av ladeboks. Det er tryggere, og batteriet blir fulladet over natten.