Immaterielle rettigheter og varemerker.

Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet på det inneværende nettstedet er i sin helhet, spesielt tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt deres oppsett på disse sidene, beskyttet av opphavsrett og andre lover som beskytter immaterielle rettigheter. Med mindre det er uttrykkelig informert om noe annet, er varemerkene som brukes på nettstedet vårt, beskyttet av varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for varemerker, firmalogoer og/eller modellskilt tilknyttet Hyundai Motor Company. 

Dette nettstedet gir ikke lisens til å bruke de immaterielle rettighetene til Hyundai Motor Company eller dets tredjeparter. Innholdet på disse sidene kan ikke kopieres til kommersielle formål, og det kan ikke distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål.

Lenker.

Det kan hende at nettstedet vårt legger ut lenker til eksterne nettsteder med innhold som vi ikke kan påvirke. Vi kan dermed ikke godta noe ansvar for tredjepartsinnhold. I alle tilfeller er det parten som har opprettet nettstedet det lenkes til, eller parten som driver nettstedet det lenkes til, som er ansvarlig for innholdet på det eksterne nettstedet. På tidspunktet da lenkene ble opprettet til disse nettstedene, ble nettstedene kontrollert for å sikre at de ikke bryter noen lover. Da lenken ble opprettet, fant vi ikke noe innhold som brøt med loven. Vi kan imidlertid ikke forventes å ha permanent kontroll over innholdet på sidene som vi har lenket til, hvis det ikke finnes konkrete tegn på at de utgjør brudd på noen lover. Skulle det bli kjent at sidene bryter med loven, fjerner vi lenkene umiddelbart.

Ansvarsfraskrivelse.

Selv om det er utvist den største omhu under utformingen av dette nettstedet, kan vi ikke garantere at informasjonen er feilfri eller helt korrekt. Dette nettstedet oppgir ikke-bindende generell informasjon og kan ikke erstatte detaljerte individuelle råd som hjelper den potensielle kjøperen med å foreta valg om kjøpet. De tekniske funksjonene og utstyret til kjøretøyene som beskrives, er bare brukt som eksempler. Funksjoner og utstyr kan variere avhengig av landet der disse kjøretøyene kjøpes. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få detaljert informasjon om kjøretøyene, funksjoner og utstyr. Der vi henviser til nettstedene til disse partene (lenker), tar vi ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Vi ekskluderer derfor alt ansvar for skader som følge av bruk av informasjonen på dette nettstedet, med mindre skadene er som følge av grov uaktsomhet eller forsømmelse. Ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke for krav under ansvarslover om produkter og for skader på liv, kropp eller helse. Det samme gjelder for ansvarsforsømmelse av stedfortredende agenter.