Dine handlinger kan endre verden.

Merket IONIQ er et rent elbilmerke, skapt for miljøbevisste kunder som ønsker å ta ansvar for fremtiden.

IONIQ-manifestet.

I'm In Charge.

 
IONIQ flipped the switch.
Redefining everyday experiences.
Unlocking life-changing mobility.

But that was just the beginning –
because progress never stops.

What if we re-think future mobility?
A future not to look forward to,
but a reality of everyday.

What if we gave greater meaning to
how we work, play and experience life?

Building and shaping
individual lifestyles – together.

You don’t drive electric.
You live electric. Hyundai IONIQ.

IONIQ-modellene

En rask presentasjon av IONIQ-modellene.

Vi introduserte navnet IONIQ, sammensatt av «ion» og «unique», da vi skape prosjektet IONIQ, et forsknings- og utviklingsprosjekt for miljøvennlige biler. Den første IONIQ-modellen ble lansert i 2016. Den var den første bilen i verden som kunne leveres med tre ulike elektriske drivlinjer – hybrid, plug-in-hybrid og helelektrisk. Nå er IONIQ vårt dedikerte elbilmerke som representerer Hyundais engasjement i bærekraft og står sentralt i vår satsing på utslippsfrie biler.