Ubegrenset kjørelengde.

En Hyundai er bygget i henhold til så høye kvalitetsstandarder at vi kan tilby ubegrenset kjørelengdegaranti de første fem årene av eierskapet. 

Hyundais garantiprogram er et uttrykk for Hyundais kvalitetsprodukter. Når du kjøper en ny bil fra Hyundai, skal du være trygg på at du har valgt årevis med uproblematisk bilhold. Vi inkluderer:

 • 5 år med ubegrenset kjørelengde
 • 8 år / 160 000km batteri-kapasitetsgaranti. Minst 70% kapasitet
 • 24 måneders veihjelp med Hyundai Assistanse 
KONA, IONIQ 5 og IONIQ 6 kjørende på en vei og parkert foran en bygning. Foto.
Garantilogo Hyundai Norge. Logo.

Den juridiske biten.

5 år med med ubegrenset kjørelengde.

Kunden betyr en person, bedrift eller en hvilken som helst annen enhet som kjøper (i) et Hyundai kjøretøy fra en autorisert Hyundai forhandler og ikke i den hensikt å videreselge den eller, (ii) et Hyundai kjøretøy som har vært opprinnelig kjøpt av en autorisert Hyundai forhandler av en person, selskap eller en annen enhet uten formål for videresalg.

Garantien gjelder alle nye Hyundai personbiler og varebiler solgt av det offisielle Hyundai nettverket i Europa*. Ved normal bruk og oppfølging av serviceprogrammet vil garantien dekke feil eller mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil eller feil i produksjonsmaterialer, med unntak av service- og slitedeler. Garantien gjelder også hvis bilen skifter eier.

Avhengig av produksjonsdato, samt leveringstid og lagringstid, kan garantivilkårene endres. For vilkår og betingelser, se garantiheftet.

Utvidet garantipakke for Taxi

Hyundai tilbyr nå to nye alternativer utover dagens garanti på 3år / 100 000 km, det kan nå kjøpes 100 000 eller 200 000 km ekstra, slik at man da kan ha inntil 3år/300 000 km garanti, avhengig av hva som inntreffer først. Som Taxi eier får du nå muligheten til å kjøre langt uten å bekymre deg for uforutsette kostnader. Våre garantipakker gir deg nå den ekstra tryggheten du trenger for din virksomhet.

Egne garantivilkår gjelder for næringskunder.

* Med Europa menes EU/EØS og Sveits. Merk at det kan være utvidet garantier på biler importert av Hyundai Motor Norge.

Fordeler

Tilleggsfordeler.

Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. En mekaniker pusser panseret på en IONIQ 5. Foto.

  12 års garanti mot gjennomrusting.

  Hyundai gir deg 12 års garanti* mot gjennomrusting. Garantien er uten kilometerbegrensning og regnes fra første registreringsdato. Garantien dekker uforutsette korrosjonsskader som starter fra baksiden/innsiden av bilens karosseriplate, herunder skjulte steder, og som ruster gjennom til forsiden. Garantien fordrer at det blir gjennomført kontroll av karosseri- og rustbeskyttelse i henhold til serviceintervall.
 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. En KONA Electrik parkert ved en landevei. Foto

  5 års lakkgaranti.

  Uansett hvilken farge du valgte til din Hyundai, er den inkludert i vår 5 års garanti med ubegrenset kjørelengde.
 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Repair person testing the wheel spring.

  Fem års garanti på originaldeler.

  Hyundai gir deg fem års garanti på originale merkedeler og tilbehør, når de er montert eller skiftet ut for eiers regning hos en autorisert Hyundai-forhandler eller serviceverksted. Garantien gjelder uansett når i bilens levetid utskiftningen eller monteringen foretas.
 1. 1

FAQ

Ofte stilte spørsmål.

Det er ikke noe problem. Garantien følger bilen, og blir overført til neste eier. Dersom du har planer om å kjøpe en brukt Hyundai med gjenværende garanti bør du sjekke om bilen har vært regelmessig inne til service og at betingelsene for garantien er møtt.
Hyundai som produsent tilbyr ikke noen forlengelse av 5 årsgarantien. Imidlertid kan enkelte Hyundai-forhandlere tilby betalte utvidelser av garantien. Kontakt din lokale Hyundai-forhandler.

Følgende anses å være kundens ansvar og dekkes ikke av garantien med mindre varene er defekte i materiale og utførelse:

 • Vanlig vedlikehold
 • Normal utskifting eller justering av serviceelementer som pærer, filtre, vindusviskere, bremsekomponenter, hjulinnstilling osv
 • Skader eller normal slitasje eller falming på maling, møbeltrekk eller trim
 • Skade eller svikt som følge av:
 1. Uaktsomhet eller feil vedlikehold som spesifisert i brukerhåndboken
 2. Feilbruk, ulykke, tyveri eller brann
 3. Bruk av feil eller utilstrekkelig drivstoff, væsker eller smøremidler
 4. Modifikasjon, endring, tukling eller feilaktig reparasjon
 5. Enhver enhet og/eller tilbehør installert av andre parter enn Hyundai
 6. Små uregelmessigheter som ikke ser ut til å påvirke kvaliteten eller funksjonen til kjøretøyet, for eksempel lett støy eller vibrasjoner
 7. Racing eller konkurranser (konkurranse-arrangementer er definert som formelle eller uformelle temporitt, konkurranse med et annet kjøretøy, eller enhver unormal påføring av stress på kjøretøyet eller komponentene i det)
 • Dekk er garantert av dekkprodusenten, og garantien administreres av deres distributører og representanter for butikken
 • Ethvert kjøretøy eller komponent som har blitt skadet i en ulykke, brann eller lignende hendelse, eller som svikter på grunn av misbruk, uaktsomhet, endring eller overbelastning utover det spesifikke kjøretøyets vektklassifisering, eller som har blitt brukt til andre formål enn de generelt aksepterte bruksområder det er designet for
 • Enhver vare-reparasjon eller rekondisjonering som ikke har noe å gjøre med en defekt i delen
 • Glassbrudd, riper, med mindre det fremlegges avgjørende bevis for å underbygge påstanden om at brudd var utvilsomt på grunn av en defekt i materiale og/eller utførelse
 • Defekter i utstyr, enheter og tilbehør annet enn det som er spesifisert, levert og/eller montert på kjøretøy av produsenten og mangler som følge av bruk av slike uspesifiserte enheter og tilbehør
 • Bekymringer og/eller vanskeligheter som generelt ikke er akseptert som forårsaket av en material- og/eller utførelsesfeil, som bare oppstår ved helt spesielle operasjoner som:
 1. Lett lyd eller vibrasjon som ikke er kjent for å påvirke kvaliteten på kjøretøyets funksjon
 2. Litt utsivning av olje eller lignende rundt pakninger og/eller oljetetninger som ikke forårsaker nevneverdig forbruk eller drypp av olje
 3. Avstander mellom paneler som er innenfor grensene satt av produsenten
 4. Ytre defekter som maling, krom og trim som ikke er synlige med mindre de er forstørret med spesielle midler
 • Tap av bruk av kjøretøyet, tap av tid, tap eller skade på personlige eiendeler eller inntekter, ulemper og andre følgeskader som utgifter til drivstoff, telefon, reise, losji og bilutleie


Sørg for å alltid sjekke våre vilkår og betingelser i garantiheftet for en uttømmende liste over varer som ikke dekkes av garantien vår.

For å beholde garantien, er du som bileier forpliktet til å ta med bilen din regelmessig til vedlikeholds-service som oljeskift og dekkrotasjon. Sjekk din brukerhåndbok for detaljer.
Alle autoriserte Hyundai-forhandlere kan vurdere og sende inn kravet ditt. Garantireparasjonen vil også bli utført av en autorisert Hyundai-forhandler. Skulle problemet hindre deg i å kjøre trygt, vennligst kontakt veihjelpstjenesten for å få hjelp, enten via forhandleren eller direkte