Dette er personvernerklæringen («erklæring») for dette nettstedet, som drives og tilbys av Hyundai Motor Norway NUF, Alf Bjerckes vei 8, 0582 Oslo, Norge (vi, oss og vår).

Vi vil bare bruke personopplysningene som samles inn gjennom dette nettstedet, i samsvar med det som fastsettes i denne erklæringen. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, for hvilke formål personopplysningene brukes, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har når det gjelder kontroll og informasjon.

 

1. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon for oss eller vårt personvernombud

Den behandlingsansvarlige for eventuelle personopplysninger som innhentes og behandles i forbindelse med bruken av dette nettstedet er følgende:

Hyundai Motor Norway NUF, Alf Bjerckes vei 8, 0582 Oslo, Norge

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller kommentarer til denne erklæringen eller forespørsler vedrørende personopplysningene dine, kan du sende e-post til kundeservice@hyundai.no. Du finner ytterligere kontaktinformasjon i firmainformasjonen. Opplysningene du gir når du tar kontakt med oss, behandles for å svare på din forespørsel og blir slettes når saken er fullført. Alternativt vil vi begrense behandlingen av opplysningene i henhold til lovfestede krav til lagring, etter hva som gjelder.

Hvis du ønsker å kontakte personvernombudet vårt, kan du gjøre det via: kundeservice@hyundai.no

 

2. Informasjonsmessig bruk av nettstedet

Når du besøker nettstedet vårt for informasjonsformål, dvs. uten å registrere deg for noen av tjenestene vi leverer, og uten å oppgi personopplysninger til oss på andre måter, samler vi automatisk inn IP-adressen din for å kunne gi deg tilgang til nettstedet, sikre at systemet er stabilt og effektivt og sørge for nødvendige garantier for sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

Personopplysningene som innhentes automatisk, er nødvendige for å levere nettstedet, artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR, i den grad det er nødvendig for å betjene nettstedet vårt, eller artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR (berettiget interesse), når det gjelder vår bruk av teknisk informasjon til å forbedre systemene våre, for å gjøre bruken av nettstedene bedre for deg eller sørge for sikkerheten på nettstedene våre. Dette er basert på vår berettigede interesse ettersom dataene som brukes til disse formålene, lagres i en begrenset periode og gjør det umulig for å oss å identifisere en bruker.

Personopplysninger som samles inn, slettes automatisk når formålene er oppfylt.

 

3. Kontaktskjema

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss via skjemaet på nettstedet. Du må oppgi navn og e-postadresse for at vi skal kunne behandle henvendelsen din og følge opp etter behov. Annen informasjon som kjøretøysinformasjon og ytterligere kontaktdetaljer kan oppgis på frivillig basis.

Dataene behandles for det formål å ta kontakt med oss og i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR slik det er nødvendig for å følge opp henvendelsen din, som også er i vår berettigede interesse. Dette kan inkludere overføring til tredjeparter som andre Hyundai-entiteter i den grad det er nødvendig for å følge opp henvendelsen din (f.eks. når det gjelder ansvarsområdet til en annen Hyundai-entitet).

Personopplysningene som innhentes av oss for bruken av kontaktskjemaet, slettes etter at henvendelsen din er behandlet.

 

4. Mottakere og kategorier av mottakere

All tilgang til personopplysningene dine er begrenset til kun de personene som har behov for å ha slik tilgang for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

Vi kan overføre personopplysninger om deg for respektive formål til mottakerne og kategoriene av mottakere som er oppgitt nedenfor.

 • Private tredjeparter – tilknyttede eller ikke-tilknyttede private entiteter andre enn oss.
 • Databehandlere – visse tilknyttede eller ikke-tilknyttede tredjeparter kan motta personopplysninger om deg for å behandle slike opplysninger på vegne av oss i henhold til formålstjenlige instrukser i den grad det er nødvendig for respektive formål for behandlingen. Disse databehandlerne underlegges en avtalefestet plikt til å implementere egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre personopplysningene og kun behandle personopplysningene i henhold til instruksen de har fått.

Myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende offentlige tredjeparter slik det kreves eller i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

 

5. Grenseoverskridende overføringer

I forbindelse med aktivitetene for informasjonsdeling som er beskrevet over, kan personopplysningene dine overføres til andre land (herunder land utenfor EØS), som kan ha andre standarder for vern av personopplysninger enn bostedsstaten din. Serverne våre befinner seg i Korea. Vi har nødvendige garantier fra involverte tredjeparter (f.eks. andre Hyundai konsernselskaper som drifter nettstedene på våre vegne) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger. Vær oppmerksom på at opplysninger som behandles i utlandet, kan være underlagt utenlandske lover og er tilgjengelige for utenlandske myndigheter, domstoler, rettshåndhevende myndigheter og reguleringsorganer. Vi skal imidlertid bestrebe oss på å innføre rimelige tiltak for å opprettholde et egnet nivå for vern av personopplysninger også når vi deler personopplysningene dine med slike land.

Ved overføring utenfor EØS sikres overføringen ved EU-kommisjonens standardpersonvernbestemmelser som overføringsgrunnlag.

6. Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapslenes hovedformål er å gjøre det raskere for brukerne å få tilgang til de valgte tjenestene. Med informasjonskapsler er det i tillegg mulig å skreddersy tjenestene som tilbys på nettstedet, slik at informasjon som er av interesse eller mulig interesse for brukerne, tilbys basert på deres bruk av tjenestene. En informasjonskapsel er en fil eller enhet som lastes ned til brukerens system med det formål å lagre data som kan oppdateres eller hentes av selskapet som er ansvarlig for innholdet.

 

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å forstå hvordan du bruker nettstedet vårt, og for å forbedre brukeropplevelsen din. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Når du har fullført økten og lukket nettleseren din, slettes mange av tekstfilene («øktbaserte informasjonskapsler»). Det lagres også såkalte «vedvarende informasjonskapsler», og vi bruker disse til å gjenkjenne deg neste gang du besøker nettstedet vårt. Partnerselskapene våre har ikke tillatelse til å innhente, behandle eller bruke personopplysninger som lagres i form av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan forhindre at det lagres informasjonskapsler på datamaskinen din ved å endre nettleserinnstillingene dine. Dette kan føre til at enkelte funksjoner på nettstedet vårt begrenses.

Typer informasjonskapsler

Avhengig av selskapet som administrerer dem:

 • Egne informasjonskapsler: Informasjonskapsler som sendes til brukerens system fra et system eller domene som administreres av redaktøren og som tilbyr tjenesten som brukeren ber om.
 • Tredjepartsinformasjonskapser: Informasjonskapsler som sendes til brukerens system fra et system eller domene som ikke administreres av redaktøren, men av et annet selskap som behandler dataene som samles inn via informasjonskapslene.

Avhengig av tiden de forblir aktive:

 • Øktbaserte informasjonskapsler: Informasjonskapsler som er utformet for å hente inn og lagre data mens brukeren bruker en nettside. De brukes vanligvis til å lagre informasjon som bare er nødvendig for å tilby tjenesten som brukeren ber om, for ett enkelt tilfelle (f.eks. en liste over kjøpte produkter).
 • Vedvarende informasjonskapsler: Informasjonskapsler der data forblir lagret i systemet og kan åpnes og behandles i løpet av en spesifisert tidsramme av administratoren av informasjonskapslene. Tidsrammen kan strekke seg fra flere minutter til flere år.

Avhengig av formål:

 • Tekniske informasjonskapsler: Informasjonskapsler som gjør det mulig for brukeren å bla gjennom et nettsted, en plattform eller en applikasjon og bruke de ulike alternativene eller tjenestene som tilbys, for eksempel kontrollere datatrafikk og kommunikasjon, identifisere økten, få tilgang til begrensede områder, hente opp deler av en bestilling, utføre kjøpsprosessen for en bestilling, opprette forespørsel om å registrere seg for eller delta på et arrangement, bruke sikkerhetselementer under bruk av nettstedet, lagre innhold for overføring av videoer eller lyd eller deling av innhold via sosiale medier.
 • Analytiske informasjonskapsler: Informasjonskapsler som gjør det mulig for administratoren å overvåke og analysere atferden til brukerne på nettstedene som de lenkes til. Informasjonen som innhentes ved hjelp av denne typen informasjonskapsler, brukes til å måle aktiviteten på nettstedene, applikasjonene eller plattformene og for å opprette atferdsprofiler for brukerne av slike nettsteder, applikasjoner og plattformer for å innføre oppgraderinger på grunnlag av analysen av dataene om brukernes bruk av tjenesten.
 • Informasjonskapsler for annonsering: Informasjonskapsler som muliggjør en effektiv administrering av annonseringsplassen som redaktøren har inkludert på et nettsted, en applikasjon eller en plattform hvor den forespurte tjenesten tilbys på grunnlag av kriterier som det redigerte innholdet eller hvor hyppig annonsene vises.
 • Informasjonskapsler for atferdsbestemt annonsering: Informasjonskapsler som muliggjør en effektiv administrering av annonseringsplassen som redaktøren har inkludert på et nettsted, en applikasjon eller en plattform hvor den forespurte tjenesten tilbys. Disse informasjonskapslene lagrer atferdsbasert informasjon om brukere som hentes inn via pågående overvåkning av bruksvaner, noe som gjør det mulig å definere en bestemt profil for å kunne vise annonser på grunnlag av denne profilen.

Dataene som behandles av tekniske informasjonskapsler, er nødvendig for tidligere nevnte formål for å ivareta våre berettigede interesser og de berettigede interessene til tredjeparter i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR for å kunne gi deg tilgang til nettstedet, sikre at systemet er stabilt og effektivt og sørge for nødvendige garantier for sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

Dataene som behandles av analytiske informasjons­kapsler, informasjonskapsler for annonsering og/eller informasjonskapsler for atferdsbestemt annonsering, er ikke nødvendige for å besøke nettstedet vårt. Vi behandler bare data fra analytiske informasjonskapsler, informasjonskapsler for annonsering og/eller informasjonskapsler for atferdsbestemt annonsering hvis du har gitt oss samtykke på forhånd i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Deaktivere informasjonskapsler

Du kan velge hvilke informasjonskapsler du vil aktivere på dette nettstedet, ved hjelp av nettleserinnstillingene her. 

Informasjonskapsel: reCAPTCHA (Google)

 •  Formål:

Teknisk funksjonalitet. Beskyttelse for inndataskjemaene på nettstedet vårt.

 •  Deaktivere eller fjerne informasjonskapselen:

Vi bruker tjenesten «reCAPTCHA» fra selskapet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA («Google») for å beskytte inndataskjemaene på nettstedet vårt.

Formålet til denne funksjonen er å unngå automatiserte dataoppføringer på nettstedet vårt. Google reCAPTCHA analyserer brukernes atferd ved hjelp av ulike funksjoner som musepekerbevegelser og tid brukt på siden for å fastsette om den aktuelle besøkende er et menneske eller en maskin. Informasjonen overføres uten videre separate instruksjoner for dette formålet. Dette forteller Google at nettstedet vårt er besøkt med IP-adressen din. Google bruker informasjonen som innhentes på denne måten, til blant annet å optimalisere tjenester som Google Street View og Google Kart. IP-adressen som overføres av reCAPTCHA, blir ikke blandet med andre data av Google med mindre du er logget på Google-kontoen din når du bruker reCAPTCHA-pluginmodulen. Hvis du vil forhindre at Google overfører og lagrer disse dataene om deg og atferden din på nettstedet vårt, må du logge deg av Google før du går til nettstedet vårt og/eller bruker reCAPTCHA-pluginmodulen.

Du finner mer informasjon om bruksrettigheter eller vern av personopplysninger av Google på følgende nettsteder: 

https://www.google.com/policies/privacy/

https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

 • Hvem bruker informasjonskapselen?

Google

Informasjonskapsel: DoubleClick (Google)

 • Navn:

ID

 • Formål:

Atferdsbestemt annonsering. Viser annonser som er relevante for brukeren.

 • Deaktivere eller fjerne informasjonskapselen:

Nettstedet vårt bruker det nettbaserte markedsføringsverktøyet DoubleClick fra Google. DoubleClick bruker informasjonskapsler til å ekspedere annonser som er relevante for brukerne, for å forbedre kampanjeresultatrapporter eller forhindre at en bruker ser samme annonse flere ganger. Google bruker en informasjonskapsel-ID til å avgjøre hvilke annonser som vises i hvilke nettlesere, og kan forhindre at de vises flere ganger. DoubleClick bruker også informasjonskapsel-ID-er til å spore såkalte konverteringer tilknyttet annonseforespørsler. For eksempel hvis en bruker ser en DoubleClick-annonse og deretter går til annonsørens nettsted med samme nettleser og kjøper noe der. I følge Google inneholder ikke DoubleClick-informasjonskapsler informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte tilkobling til Google-serveren. Vi har ingen innflytelse over omfanget eller videre bruk av dataene som innhentes av Google ved bruk av dette verktøyet, og vi informerer deg derfor etter vår beste innsikt: Ved å inkludere DoubleClick mottar Google informasjonen du åpner på tilsvarende del av nettstedet vårt eller informasjon om at du klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert på en tjeneste som tilbys av Google, kan Google knytte besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke er pålogget, kan det hende at leverandøren finner og lagrer IP-adressen din.

Du kan forhindre deltakelse i denne sporingsprosessen på en rekke ulike måter. Du kan konfigurere nettleseren din, nærmere bestemt kan du slå av tredjepartsinformasjonskapsler og dermed forhindre at du mottar annonser fra tredjeparter.
Du kan deaktivere informasjonskapslene for konverteringssporing ved å konfigurere nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler fra domenet «www.googleadservices.com», https://www.google.com/settings/ads, denne innstillingen slettes når du sletter informasjonskapslene.
Du kan deaktivere de interessebaserte annonsene til leverandørene som er en del av den selvregulerende kampanjen «About Ads», via lenken http://www.aboutads.info/choices, denne innstillingen slettes når du sletter informasjonskapslene.
Du kan deaktivere informasjonskapsler permanent i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via lenken http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Vi gjør oppmerksom på at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene i dette tilbudet fullt ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om DoubleClick fra Google, kan du gå til https://www.google.com/doubleclick og http://support.google.com/adsense/answer/2839090 og se Googles personvernerklæring: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

 • Hvem bruker informasjonskapselen?

Google (annonsenettverket DoubleClick)

Informasjonskapsel: Google Analytics

 • Navn:
  ___utma
  ___utmb
  ___utmc
  ___unam
  ___utmz
 • Formål:

Analyse. Rapportering av trafikk på nettstedet.

 • Deaktivere eller fjerne informasjonskapselen:

I likhet med mange andre tjenester, bruker Google Analytics førstepartsinformasjonskapsler til å overvåke brukernes interaksjon med nettstedet. Google forklarer klart og tydelig formålet med dataene til de analytiske informasjonskapslene her, og hvordan du kan deaktivere dem ved å installere en pluginmodul for de vanligste nettleserne her.

Bruk av Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en analysetjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker «informasjonskapsler» som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din slik at nettstedet kan analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet, sendes til og lagres av Google på servere i USA.

Anonymisering av IP-adresse er aktivert på dette nettstedet. IP-adressen din trunkeres innenfor området bestående av medlemslandene i EU eller ande medlemmer av EØS. Bare i ytterst uvanlige tilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA først og trunkeres der. Anonymisering av IP-adresse er aktivert på dette nettstedet.

Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet til det formål å evaluere hvordan du bruker nettstedet, sette sammen rapporter om aktiviteten på nettstedet for operatørene av nettstedet og tilby dem andre tjenester tilknyttet aktiviteten på nettstedet og Internett-bruk.

IP-adressen som nettleseren din formidler innenfor omfanget av Google Analytics, knyttes ikke til andre data som er registrert av Google. Du kan velge å ikke godta bruken av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan hende du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet hvis du deaktiverer informasjonskapsler. Du kan også velge å ikke spores av Google Analytics med fremtidig virkning ved å laste ned og installere nettlesertillegget Google Analytics Opt-out Browser Add-on for gjeldende nettleser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Som et alternativ til nettlesertillegget, eller i nettlesere på mobile enheter, kan du klikke på denne lenken for å velge å ikke spores av Google Analytics innenfor dette nettstedet i fremtiden (valget gjelder bare for nettleseren der du har foretatt valget, og bare innenfor dette domenet).

Du finner mer informasjon om bruksrettigheter og vern av personopplysninger på følgende nettsteder: https://www.google.com/policies/privacy/ https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

 • Hvem bruker informasjonskapselen?

Google (Google Analytics)

Informasjonskapsel: Vimeo

 • Navn:

player
vuid

 • Formål:

Analyse. Rapportering av trafikk på nettstedet.

 • Om informasjonskapselen:

På nettstedene våre kan du se videoer lastet opp til Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA («Vimeo»).
Hvis du går til en av sidene våre med en Vimeo-pluginmodul, opprettes det en tilkobling til Vimeo-serverne. Vimeo-serveren mottar informasjon om hvilke sider du har besøkt. Vimeo mottar også IP-adressen din. Dette gjelder også selv om du ikke er logget på Vimeo-kontoen din når du besøker nettstedet vårt, eller selv om du ikke har en Vimeo-konto. Informasjonen sendes til en Vimeo-server i USA.

Hvis du er logget på Vimeo-kontoen din, kan du knytte nettlesingsatferden din direkte til den personlige profilen din. Du kan forhindre dette ved å logge deg av Vimeo-kontoen din før du går til nettstedet vårt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan behandle brukerdata, kan du se Vimeos personvernerklæring på https://vimeo.com/privacy.

 • Hvem bruker informasjonskapselen?

Vimeo (Vimeo Inc.)

 

7. Sikkerhet

Vi har rimelige sikkerhetstiltak i henhold til dagens tekniske status på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysninger under vår kontroll. Vår erklæring om informasjonssikkerhet og personvern gjennomgås og forbedres løpende etter behov, og bare autorisert personell har innsyn i personopplysninger. Selv om vi ikke kan garantere at tap, misbruk eller endring av informasjon aldri vil skje, treffer vi alle rimelige tiltak for å forhindre det.

 

8. Datalagring

Vi bestreber oss på å holde behandlingsaktivitetene knyttet til personopplysningene dine på et så begrenset nivå som mulig. Hvis det ikke er angitt spesifikke lagringsperioder i denne erklæringen, blir opplysningene dine lagret kun så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålet vi hadde for å samle dem inn, og, etter hva som gjelder, så lenge det kreves i henhold til lovfestede krav om lagring.

 

9. Dine rettigheter

Du kan i henhold til loven som gjelder for deg, ha rett til å utøve noen eller alle av følgende rettigheter:

 • kreve (i) bekreftelse på om personopplysningene dine lagres og (ii) innsyn i de lagrede personopplysningene dine, herunder informasjon om formålene for behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, mottakerne av personopplysningene og forventede lagringsperioder
 • anmode om korrigering, sletting eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. (i) fordi de er ufullstendige eller uriktige, (ii) det ikke lenger er nødvendig for formålene de ble samlet inn for eller (iii) samtykket behandlingen var basert på, er trukket tilbake
 • nekte å gi og – uten at dette har innvirkning på databehandlingsaktivitetene som har funnet sted før slik tilbaketrekking – trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine når som helst
 • protestere, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot behandling av personopplysningene dine. I et slikt tilfelle ber vi deg informere oss om din særlige situasjon. Når vi har vurdert de saksforholdene du har presentert, vil vi enten stanse behandlingen av personopplysningene dine eller legge frem våre tvingende berettigede grunner for fortsatt behandling for deg, og/eller
 • gå til rettslige skritt knyttet til mulige krenkelser av dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine, og inngi klage til rette tilsynsmyndighet
 • kreve (i) å motta personopplysninger om deg, som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og (ii) at nevnte opplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette; når det er teknisk mulig, skal du ha rett til å få overført personopplysningene direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig

Du kan (i) utøve rettighetene nevnt over eller (ii) stille spørsmål eller (iii) inngi en klage om vår databehandling ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor.

 

10. Endringer i personvernerklæringen

Det kan hende at denne erklæringen må oppdateres fra tid til annen, f.eks. på grunn av implementering av nye teknologier eller lansering av nye tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller legge inn tillegg i denne erklæringen når som helst. Vi publiserer endringene på https://www.hyundai.com/no.html.

Databehandling for andre Hyundai-tjenester:

Denne personvernerklæringen legger bare frem informasjonen for behandling av personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt. I tilfelle vi innhentet opplysningene dine på andre måter (for eksempel ved registrering av andre Hyundai-tjenester), leveres informasjon om behandling av personopplysninger for disse tjenestene separat. I alle tilfeller gjelder rettighetene dine ovenfor slik de er beskrevet i avsnitt 8.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger tilknyttet andre tjenester fra oss, kan du kontakte dataprotection@hyundai-europe.com.