Bærekraft og sosialt ansvar.

Som internasjonalt konsern tar Hyundai ansvar for vår felles fremtid. Vi har en grunntanke om å skape bærekraftige løsninger og sosial rettferdighet.

Creating Shared Value (CSV) – Hvordan bærekraft påvirker alt vi gjør.

Hyundais grunntanke – å skape felles verdier – danner fundamentet til hele virksomheten vår. Vi arbeider kontinuerlig med å bygge en bærekraftig virksomhet med fokus på fem hovedområder: miljøvern, bilinnovasjon, trafikksikkerhet, kommende generasjoner og samfunn.

Log til United Nations Global Compact. Logo.

Bærekraftsarbeid.

Gjennom FN-initiativet UN Global Compact arbeider Hyundai etter ti viktige prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Hyundai har vært med i UN Global Compact siden 2008.

Bærekraftrapport.

Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker Hyundai Motor Company å bidra til en bærekraftig fremtid og sosial rettferdighet i tillegg til å skape økonomiske verdier, som er konsernets hovedoppgave.

Derfor er vårt nye strategiske mål frem til 2025 å skape smarte transportløsninger for kundene. Samtidig har vi satt mål for miljøpåvirkning og sosialt ansvar i hele verdiskapningskjeden, inkludert fasiliteter og leverandører. Dette skal vi oppnå ved å strebe etter miljøvennlige verdier i hele verdiskapningskjeden, skape en bærekraftig forsyningskjede og bygge opp en sunn bedriftskultur.

I tillegg vil vi bidra til utviklingen av lokalsamfunn gjennom kreativ nyskapning i tråd med grunntanken om å skape felles verdier. Slik vil vi bidra til global samfunnsutvikling og en bærekraftig fremtid.