Hyundai smeruje k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2045.

Neutralizáciou emisií CO2 vo všetkých fázach výroby a prevádzky.

Pokrok s pozitívnou energiou.

Naša vízia „pokrok pre ľudstvo“ je založená na odhodlaní zabezpečiť univerzálnu mobilitu, a pritom podporovať spoločnosť bez emisií. Od elektrifikácie našich modelov, cez uvedenie modelového radu IONIQ a nášho vyše 20-ročného výskumu vodíkovej technológie sme neustále postupovali cestou k udržateľnejšej tvorbe hodnôt. Sme pevne presvedčení, že automobilový priemysel má veľkú zodpovednosť a aj príležitosť uskutočniť proaktívne kroky proti klimatickým zmenám. Sľubujeme, že budeme pokračovať v nastúpenej ceste pre ľudstvo a budúce generácie – v ceste neustáleho zlepšovania v štyroch kľúčových oblastiach.

message message message
 1.  Close up of a Hyundai NEXO Fuel Cell Electric Car being fueled with hydrogen.

  Vodík.

  Škálovateľná výroba, efektívny a čistý vodík má potenciál navždy zmeniť mobilitu. Naším cieľom je propagovať tento prelomový nový zdroj energie vo všetkých oblastiach spoločnosti.

 2. Robotic arms at work in a Hyundai manufacturing facility.

  Dodávateľský reťazec.

  Zdokonalením našich výrobných procesov, prechodom našich tovární na energiu z obnoviteľných zdrojov a poskytovaním podpory našim dodávateľom chceme byť uhlíkovo neutrálni od výroby po prevádzku.

 3. Hyundai presenting a Re:Style vest made from recycled Hyundai materials.

  Spoločenská zodpovednosť.

  Náš príspevok k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti siaha nad rámec samotného automobilového priemyslu. Prostredníctvom našich rozličných partnerstiev a udržateľných iniciatív chceme zanechať lepšiu planétu pre budúce generácie.

  Očakávame Generáciu Jedna.

  Generácia Jedna je naše označenie prvej generácie ľudí, ktorí budú žiť v uhlíkovo neutrálnom svete. Úsilie, ktoré dnes vynakladáme pre vybudovanie čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti, pomôže zabezpečiť pre túto generáciu vlastný svet, v ktorom sa oplatí žiť a chrániť ho.
  A pregnant woman picture in a forest holding her baby bump.

  Elektrifikácia

  Elektrifikácia nových vozidiel.

  Doprava je zodpovedná za približne 20 % globálnych emisií CO2, z čoho vyše 70 % pripadá na cestnú dopravu, vrátane automobilov. Elektrické vozidlá majú potenciál drasticky znížiť uhlíkové emisie z osobnej dopravy a zväčšenie podielu predávaných vozidiel Hyundai s elektrickým pohonom vytvára míľnik v našom úsilí o uhlíkovú neutralitu.
   A close up of the Hyundai IONIQ 5 being plugged in for charging.

  Ako to chceme dosiahnuť?

  Väčšina našich osobných automobilov je na výber aj s elektrifikovaným pohonom a už teraz ponúkame niekoľko plne elektrických modelov. Elektrifikovaný pohon postupne rozširujeme aj na naše ľahké úžitkové vozidlá, ako aj nákladné automobily a autobusy.
  A Hyundai hydrogen fuel cell lorry driving down the highway.

  Podpora vodíka.

  Vodík je kľúčovým komponentom v našom úsilí o uhlíkovú neutralitu. V najbližších rokoch rozšírime ponuku našich elektrických vozidiel poháňaných vodíkom v segmente osobných automobilov, nákladných vozidiel a autobusov. 

  Investície do technológie platformy a nabíjacej infraštruktúry.

  message message message
  1. Hyundai IONIQ 5 plugged in for charging shown from the rear.

   Vehicle-to-grid (V2G).

   Hyundai v súčasnosti vyvíja technológiu vehicle-to-grid (V2G) – technológiu nabíjania novej generácie, ktorá umožní užívateľovi odovzdávať elektrickú energiu z batérie elektrického vozidla do verejnej elektrickej siete. S V2G môžu užívatelia nabíjať svoje elektrické vozidlá v čase mimo odberových špičiek a v čase zvýšeného odberu elektrickú energiu z batérie vozidla odovzdávať do elektrickej siete, a tým ju stabilizovať.

  1. 1
  message message message
  1. A Hyundai battery system used in Hyundai electric vehicles.

   Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

   Každá batéria Hyundai je konštruovaná pre druhý a tretí život. Výsledkom je, že batérie sa dajú znova použiť a/alebo čiastočne využiť v batériovom úložisku elektrickej energie z batérií vyradených z vozidiel Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS). Tieto systémy môžu zásobovať energiou celé domácnosti alebo kancelárie a môžu významne prispieť k redukcii emisií CO2.

  1. 1

  Vodík

  Budovanie vodíkovej spoločnosti.

  Vodík je viac ako iba alternatívny zdroj energie. Ako jeden z najrozšírenejších chemických prvkov vo vesmíre poskytuje dlhodobé riešenie problémov energetického sektora dneška. Od výroby a distribúcie po využívanie vodíka v súkromných automobiloch, nákladných automobiloch, autobusoch a všetkých druhoch mobility Hyundai investuje do etablovania vodíka ako známej a široko využívanej energie v celej spoločnosti. Tento zelený zdroj energie má potenciál transformovať nielen dopravu, ale aj všetky aspekty nášho života a priemyslu. Budúcnosť vodíka nikdy nebola sľubnejšia.
  message message message
  1. A hydrogen powered Hyundai concept street car.

   Vodíková mobilita.

   Hoci sa pohonné systémy s palivovým článkom na vodík najčastejšie spájajú s osobnými automobilmi, táto škálovateľná technológia má potenciál na využitie v každom type mobility. Naším cieľom je podporovať rozvoj vodíkovej mobility využitím zelenej energie nad rámec osobných automobilov aj do úžitkových vozidiel, verejnej dopravy, lodí, mestskej vzdušnej mobility UAM (Urban Air Mobility) a ďalej. 

  1. 1
  message message message
  1. A hydrogen filling station pictured with a Hyundai vehicle driving into it.

   Zelený vodík.

   V súčasnosti sa väčšina vodíka vyrába s využitím fosílnych palív, no existuje iná alternatíva. Zelený vodík sa vyrába elektrolýzou vody, ktorá sa štiepi na vodík a kyslík. Ak sa na tento proces využíva elektrická energia z obnoviteľných zdrojov – z vetra alebo solárnych panelov – energia ‚uložená‘ vo vodíku predstavuje čistý zdroj bez akýchkoľvek emisií. Hyundai preferuje zelený vodík, nielen ako zdroj energie, ale aj ako katalyzátor pre spoločenské zmeny a plánuje získavať energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom spolupráce s globálnymi spoločnosťami RE100. 

  1. 1
  message message message
  1. Two paragliders packing their chutes next to a Hyundai NEXO hydrogen fuel cell vehicle.

   Náš automobil poháňaný palivovým článkom.

   Hyundai NEXO je naším automobilom druhej generácie poháňaným palivovým článkom na vodík (FCEV) a prvým masovo vyrábaným automobilom FCEV na svete. FCEV neprodukuje nijaké emisie okrem vody. Dokonca zlepšuje kvalitu vzduchu: vzduchový filter modelu NEXO zachytáva mikročastice a vypúšťa nespotrebovaný vzduch — čím sa jeho okolie stáva čistejším ako predtým. 

  1. 1

  Dodávateľský reťazec

  Uhlíková neutralita od výroby po prevádzku.

  Náš záväzok znížiť uhlíkové emisie v celom našom podnikaní presahuje rámec nášho úsilia o posilnenie elektrifikácie a vodíkovej technológie. Prijímame tiež našu zodpovednosť za zlepšovanie našich výrobných a obchodných postupov, zvyšovanie energetickej účinnosti a prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov.
  message message message
  1.  An aerial view of a Hyundai manufacturing facility.

   Medzinárodná iniciatíva.

   RE100, čo znamená „Obnoviteľná energia 100 percent“, je globálna iniciatíva vedená skupinou Climate Group, združujúca najvplyvnejšie spoločnosti na svete, ktoré sa angažujú v oblasti 100 % obnoviteľnej energie. Členovia sú povinní predložiť strednodobé až dlhodobé plány zabezpečenia energie z obnoviteľných zdrojov do jedného roka od vstupu. Hyundai je členom od roku 2021.

  1. 1
  message message message
  1. Hyundai Czech Republic manufacturing facility.

   Konverzia k obnoviteľnej energii.

   Dôležitým míľnikom v našich plánoch uhlíkovej neutrality je prechod na 100 % využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých našich výrobných závodoch na celom svete do roku 2045. V Európe začneme s prvou konverziou v našom závode v Českej republike.

  1. 1
  message message message
  1. Robotic arms painting a Hyundai i30 at a Hyundai manufacturing facility.

   Dodávateľský reťazec automobilových dielov net-zero.

   Významnou hybnou silou konkurencieschopnosti spoločnosti Hyundai v segmente elektrických vozidiel je naša sieť vynikajúcich dodávateľov dielov. Hyundai bude aj naďalej monitorovať a podporovať všetkých partnerov na ich vlastnej ceste k uhlíkovej neutralite, poskytovať usmernenia, vzdelávanie a vytvárať program spolupráce pre celý náš dodávateľský reťazec vrátane surovín.

  1. 1
  message message message
  1. Robotic arms at work in a Hyundai manufacturing facility.

   Šetrné k životnému prostrediu: inteligentné továrne.

   Hyundai Motor Group Innovation Center v Singapure (HMGICS) bude centrálou pre vytvorenie inovatívneho ekosystému mobility a bude prispievať k výskumu reťazca tvorby hodnoty v oblasti mobility, vrátane dodávania vozidiel zákazníkom, testovacích jázd a ostatných služieb. MGICS sa pretransformuje na výrobné centrum s nulovými emisiami prostredníctvom výroby solárnej energie a využívania vodíka.

  1. 1

  Projekty spoločenskej zodpovednosti na redukciu odpadu a uhlíkových emisií.

  A diver from Ghost Divers recovering marine debris underwater.

  Zber plastového odpadu.

  Vytvárame ekonomickú hodnotu využívaním zdrojov z odpadových materiálov, ako sú vyradené rybárske siete.
  Hyundai uses bio components extracted from sugar cane and corn as sustainable materials for the IONIQ 5.

  Využívanie recyklovaných materiálov.

  Naše konštrukčné úsilie sústredíme na využívanie recyklovaných materiálov, ako aj na recykláciu našich automobilov a batérií.
  Hyundai Re:Style turns auto materials like leather, glass, and airbags into valuable fashion items.

  Re:Style.

  Použité materiály z automobilu ako koža, sklo a airbagy sa premieňajú na hodnotné módne doplnky.

   
   
   
  Waterdrops, highlighting the Carbon Neutrality 45 goal of Hyundai.

  Očakávame Generáciu Jedna.

  To najdôležitejšie z IAA Mobility 2021.