Hands-free volání, navigace, hudba.

Stačí stisknout tlačítko na volantu a váš Hyundai se bude řídit vašimi mluvenými příkazy: zavolat komukoli z vašich kontaktů, navigovat do libovolného cíle nebo hrát to, co chcete poslouchat.

 1. Screenshot navigačního systému Hyundai se vzdáleným plánováním trasy.

  Řekněte své navigaci kam jet.

  Jeďte na konkrétní adresu, vyhledejte zajímavá místa (funguje také vyhledávání podle kategorií) nebo vyberte některý z předchozích cílů. Můžete také říci „domov“ nebo „práce“, pokud se tam chystáte jet. Řekněte systému, kdy má spustit, pozastavit nebo obnovit navigaci a zeptejte se ho, jak daleko a jak dlouho ještě musíte jet.
 1. 1
 1. Žena sedí na sedadle řidiče svého zaparkovaného vozu Hyundai i30 Fastback a dívá se do zrcátka na sluneční cloně.

  Zavolejte kterémukoliv svému kontaktu.

  Připojte svůj telefon přes Bluetooth, stáhněte si kontakty a zavolejte komukoli ze seznamu podle jména (a místa - například „domů“ nebo „do práce“). Můžete také vytočit libovolné číslo vyslovením „vytočit“ a následných číslic.
 1. 1
 1. Muž na sedadle spolujezdce Hyundai i30 Fastback, viděný přes otevřené střešní okno.
  1

  Otevřít, zavřít, zatopit, vychladit.

  Řekněte svému vozu, aby otevřel okna nebo kufr, aby se ochladil nebo zahřál, zapnul vyhřívání sedadel a volantu nebo aby odmrazil zadní okno a vnější zpětná zrcátka. Hlasové ovládání vozidla bude k dispozici u vybraných modelů Hyundai, počínaje novým modelem i20 na podzim roku 2020.
 1. 1
 1. A woman sitting behind the wheel of her Hyundai KONA, looking very relaxed.

  Přehrát hudbu z rádia, USB či Bluetooth zařízení.

  Řekněte svému autu, který zdroj hudby chcete poslouchat. U médií připojených pomocí USB můžete nahrávky míchat, opakovat, přehrávat nebo pozastavit.
 1. 1

Jak spustit hlasové rozpoznávání ve vašem autě.

 1. Ikona hovořící osoby.

  Stiskněte tlačítko na volantu.

  Rychle stiskněte a uvolněte tlačítko.

 2. Ikona mikrofonu.

  Řekněte, co chcete, aby váš vůz Hyundai udělal.

  „Volat“, „Přehrát“ nebo „Najít“: Níže naleznete úplný seznam příkazů.

 3. Ikona zaškrtnutí.

  Užijte si jízdu.

  Soustřeďte se na cestu, bez nutnosti se dívat či dotýkat se přístrojové desky.

  Váš hlas je povelem pro váš Hyundai.

  K dispozici jsou „globální příkazy“ a „místní příkazy“: Globální příkazy lze použít ihned po stisknutí tlačítka na volantu. Místní příkazy lze použít v konkrétním stavu. Po aktivaci hlasového ovládání můžete například říct „hudba“, ale „přehrát“ funguje pouze po „hudba“.

  Váš telefon musí být připojen přes Bluetooth.

  Chcete-li volat lidem ve vašem seznamu kontaktů, musí být tento seznam synchronizován (lze stáhnout až 5 000 kontaktů).

  Může trvat nějakou dobu, než bude seznam zcela k dispozici pro rozpoznávání hlasu, v závislosti na velikosti seznamu.

  Všechny příkazy telefonu jsou globální, což znamená, že je lze použít okamžitě po aktivaci rozpoznávání hlasu na volantu.

  Volání

  Stažené kontakty se zobrazí na obrazovce. Chcete-li zavolat svému kontaktu, nahlas řekněte jméno.

  Volej <jméno>

  Můžete přímo zavolat kterémukoli kontaktu ze staženého seznamu. Například: „Volej Josef Novák“.

  Volej <jméno> na mobil / do práce / domů / jinam

  Pokud jste pro kontakt uložili více než jedno číslo, můžete určit, na které chcete volat. Například: „Zavolej Josef Novák do práce“ nebo „Zavolej Petru Černou domů“.

  Vytočit číslo

  Tento příkaz vyvolá obrazovku pro vytáčení čísla a počká, až vyslovíte číslo, na které chcete volat.

  Vytoč <Telefonní číslo>

  Můžete také okamžitě říct číslo, na které chcete volat. Například: „Vytoč jedna dvě tři čtyři pět pět sedm sedm osm devět nula“.

  Změň zařízení Bluetooth

  Chcete-li se připojit k jinému telefonu, řekněte tento příkaz. Zobrazí se obrazovka s připojenými Bluetooth zařízeními.

  Pro rychlejší služby vyhledávání pokrývá pouze zemi, ve které se vaše auto aktuálně nachází. Chcete-li hledat místa v jiném státu, řekněte jeho název a poté adresu.

  Hledat adresu

  Chcete-li vyhledat a navigovat na adresu, řekněte „Město> Ulice> Číslo domu“ (v tomto pořadí, kromě země), např. „Praha, Václavské náměstí, 32 (tři dva).“ Výsledek bude nastaven jako cíl navigace.

  Najít POI

  Najděte nejbližší body zájmu. Po vyslovení tohoto příkazu vyhledejte konkrétní umístění podle podrobných pokynů.

  Najít <Kategorie>

  Vyhledá všechny shody kategorií a seřadí je podle blízkosti vaší aktuální polohy. Seznam všech dostupných kategorií naleznete v příručce k navigačnímu webu.

  Mapa

  Označí vaši aktuální pozici na navigační mapě.

  Předchozí cíle

  Zobrazí seznam posledních cílů, ke kterým se můžete vrátit vyslovením čísla v seznamu.

  Dopravní informace

  Zobrazí obrazovku nabídky Dopravní informace.

  Jeď domů / do práce

  Nastaví váš domov nebo místo práce jako cíl. Příslušné adresy musí být nastaveny v navigačním systému.

  Zapnutí / vypnutí hlasového navádění

  Zapíná nebo vypíná systém hlasového navádění.

  Maximální / minimální přiblížení

  Mapa navigace se co nejvíce přiblíží nebo oddálí.

  Zastav / pokračuj v navádění

  Pozastaví nebo obnoví navigaci (k dispozici pouze v případě, že byl nastaven cíl).

  Zrušit trasu

  Ukončí navigaci a zruší nastavený cíl.

  Zbývající čas a vzdálenost

  Řekne vám zbývající vzdálenost a odhadovaný čas do vašeho cíle.

  Možnosti trasy

  Restartuje trasu k cíli. Poté můžete vybrat buď „rychlý“, nebo „krátký“.

  Přehled trasy

  Zobrazuje přehled mapy celé trasy.

  Zapnout / vypnout klimatizaci

  Zapíná nebo vypíná ovládání klimatizace. Toto je globální příkaz, který vám umožní sledovat místní příkazy níže.

  Zahřát / ochladit

  Zvyšuje nebo snižuje nastavení teploty.

  Větrání hodně / málo

  Zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru.

  Nastavit větrák / vzduch do větracích otvorů přístrojové desky / na čelní sklo / na nohy / na čelní sklo a nohy

  Nasměruje ventilátor nebo klimatizaci preferovaným směrem.

  Otevřít / zavřít <pozice> okno

  Otevřete nebo zavřete okna řidiče, spolujezdce nebo zadních okna. Nebo řekněte <vše> a otevřete a zavřete všechna okna.

  Otevřít / zavřít kufr

  Otevřete nebo zavřete kufr, aniž byste se čehokoli dotkli.

  Zapnout / vypnout vyhřívání volantu

  Zapněte nebo vypněte vyhřívaný volant.

  Zapnout / vypnout vyhřívání sedadla

  Zapněte nebo vypněte vyhřívání sedadel. Můžete také zadat „vyhřívání sedadla řidiče“ nebo „vyhřívání zadních sedadel“.

  Vyhřívání sedadla řidiče / úroveň ventilace <1-3>

  Zadejte úroveň tepla nebo ventilace.

  Odmrazování zadního okna / vnějšího zrcátka zapnuté / vypnuté

  Zapněte nebo vypněte odmrazování.

   

  * Funkce ovládání vozidla není k dispozici u všech modelů Hyundai a může se lišit podle modelu. Další informace získáte u svého prodejce.

  Rádio

  Zapne rádio na poslední vybranou stanici.

  DAB (je-li ve výbavě) / FM

  Přepne na rádio DAB (je-li ve výbavě) / FM.

  AM

  Přepne na AM rádio.

  Hudba

  Pokračuje v přehrávání nejnovějšího aktivního hudebního souboru.

  USB

  Přehraje nebo zobrazí soubor ze zdroje USB, který je aktuálně připojen.

  Bluetooth audio

  Přehraje zvukový soubor ze zařízení, které je aktuálně připojeno přes Bluetooth.

  USB hudba

  Přehraje zvukový soubor ze zařízení USB, které je aktuálně připojeno vpředu.

  Pomoc

  Otevře obrazovku nápovědy pro rozpoznávání hlasu. Zobrazí se všechny dostupné příkazy.

  Ano/ne

  Když je rozpoznávání hlasu aktivní, tento příkaz se používá k zodpovězení potvrzovacích otázek.

  Řádek 1~4 (jedna-čtyři)

  Pokud nemůžete vybrat konkrétní jméno, například v historii hovorů, můžete místo toho říct číslo řádku.

  Další / Předchozí

  Když je uvedeno pět nebo více položek, můžete přejít na předchozí nebo další stránku.

  Ruční zadání

  Vyvolá manuální vyhledávání, pokud nechcete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Při použití tohoto příkazu se rozpoznávání hlasu zastaví.

  Vrať se

  Vrátí se na předchozí obrazovku.

  Konec

  Ukončí rozpoznávání hlasu.

  Prozkoumejte všechny funkce připojení Bluelink.