Nejvyšší standardy kvality a záruky

Každý nový vůz Hyundai je vyroben podle nejvyšších standardů kvality, které nám umožňují poskytovat záruku na neomezený počet ujetých kilometrů. Poskytuje krytí pro případ, že by během prvních pěti let vlastnictví bylo nutné provést opravu. A je toho ještě víc: záruky zahrnují vysokonapěťové baterie a díly a také záruku mobility.

Nové auto

5letá záruka bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Neomezený klid je součástí standardní výbavy vašeho vozu Hyundai. Nejen proto, že je vyroben podle nejvyšších možných standardů kvality - stejně dobře je sestavena i pětiletá záruka na neomezený počet ujetých kilometrů, kterou váš Hyundai obdrží.
 1. Dva mladí lidé pózují za vozem Hyundai IONIQ 5 při západu slunce.

  Neomezený počet ujetých kilometrů

  Pokud svůj nový Hyundai milujete natolik, že s ním pojedete na Měsíc a zpět, směle do toho. Po dobu prvních pěti let vlastnictví je záruka platná bez omezení počtu ujetých kilometrů.
 2. Mechanik Hyundai stojí v dílně a provádí kontrolu oleje ve vozidle.

  Pravidelné prohlídky

  Zachyťte drobné problémy dříve, než způsobí potíže nebo starosti. Kontrola stavu se týká motoru, převodovky, řízení, odpružení a brzdového systému.
 3. Zcela nový Hyundai KONA Electric v modré barvě a žena kráčející za ním.

  Silniční asistence

  Pokud se váš Hyundai porouchá, máte k dispozici bezplatnou silniční asistenci po dobu pěti let - doma nebo v jiné zemi.

  Právní aspekty.

  5 let neomezeného počtu najetých kilometrů.

  Koncovým zákazníkem se rozumí fyzická osoba, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který zakoupí (i) nové vozidlo Hyundai od autorizovaného prodejce Hyundai nikoli za účelem dalšího prodeje nebo (ii) vozidlo Hyundai, které bylo původně zakoupeno od autorizovaného prodejce Hyundai fyzickou osobou, společností nebo jakýmkoli jiným subjektem nikoli za účelem dalšího prodeje.

   

  Na audiovizuální navigační (AVN) nebo rádiové jednotky se vztahuje tříletá záruka.

   

  Na vozidla používaná jako taxíky, vozy z půjčoven nebo pro služby typu ride-hailing se vztahuje záruka 3 roky, 100 000 km - podle toho, co nastane dříve.

   

  V závislosti na datu výroby, jakož i na době přípravy a skladování, mohou být záruční podmínky změněny. Aktuální podmínky naleznete vždy v záruční brožuře. Také platné podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Navštivte prosím národní webové stránky Hyundai nebo se obraťte na místního prodejce Hyundai.

  Hyundai KONA Electric ve slunečním světle s mužem, který odchází z garáže.
  5 let záruční péče.

  Baterie

  8letá záruka na vysokonapěťovou baterii.

  Naše výkonné vysokonapěťové baterie jsou chráněny zárukou po dobu 8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane dříve. Užijte si dodatečný klid, který vám poskytuje jedna z nejlepších záruk v oboru - standardně.
  Muž na sedadle spolujezdce pozoruje oblohu přes střechu vozu Hyundai.
  8letá záruka na vysokonapěťovou baterii
  Ikona 5 let Hyundai

  Mild-hybridní baterie

  Na 48voltové baterie v našich benzinových a dieselových modelech s mild-hybridní výbavou se vztahuje pětiletá záruka bez omezení ujetých kilometrů.

  Další benefity

  Pokrytí nad rámec oborových standardů.

  1. Zaměstnanec instaluje nové stěrače čelního skla.

   Záruka 2 roky na díly a příslušenství.

   Na všechny originální díly a příslušenství Hyundai se vztahuje dvouletá záruka.
  1. 1
  1. Zaměstnanec čistí kapotu motoru vozu Hyundai v dílně.

   12letá záruka proti proreznutí

   Neexistují žádné hranice, kam až můžeme zajít, abychom vám zajistili klid, takže kromě naší záruky na neomezený počet ujetých kilometrů jsou plechové panely karoserie každého nového vozu Hyundai chráněny proti perforaci po dobu 12 let.
  1. 1
  1. Hyundai i20 v červené barvě stojící na ulici.

   Záruka 5 let na lak

   Ať už si pro svůj nový Hyundai vyberete jakoukoli barvu, na všechny vnější laky se vztahuje pětiletá záruka bez omezení počtu ujetých kilometrů.
  1. 1

  Vezměte na vědomí, že záruční podmínky se řídí Smluvními podmínkami, které jsou uvedeny v záruční brožuře.

  Položky podléhající opotřebení - záruka na spotřební díly.

  Na spotřební díly (např. zapalovací svíčky, brzdové destičky, stěrače, filtry atd.) se vztahuje záruka 2 roky, resp. 20 000 km, podle toho, co nastane dříve.

  Záruku na pneumatiky vyřizuje výrobce pneumatik.

  Často kladené otázky

  Je to bezproblémové. Záruka zůstává s vozidlem a přechází na nového majitele vozidla. Pokud máte v úmyslu koupit ojetý vůz Hyundai se zbývající zárukou, měli byste si ověřit, zda byly pravidelně prováděny servisní prohlídky a zda jsou splněny všechny záruční podmínky.
  Hyundai jako výrobce vozidla neposkytuje prodloužení naší pětileté záruky bez omezení počtu ujetých kilometrů.

  Následující položky jsou považovány za odpovědnost zákazníka a nevztahuje se na ně záruka, pokud se nejedná o vadu materiálu a zpracování:

  Běžná údržba

  Běžná výměna nebo seřízení servisních položek, jako jsou žárovky, filtry, stěrače, brzdové komponenty, seřízení kol atd.

  Poškození nebo běžné opotřebení či vyblednutí laku, čalounění nebo obložení.

  Poškození nebo porucha v důsledku

  • Nedbalosti nebo nesprávné údržby podle pokynů v návodu k obsluze.
  • Nesprávným používáním, nehodou, krádeží nebo požárem
  • Použití nesprávného nebo nedostatečného množství paliva, kapalin nebo maziv
  • Úpravy, změny, zásahy nebo neodborné opravy.
  • Jakékoli zařízení a/nebo příslušenství instalované jinými stranami než společností Hyundai.
  • Nepatrné nesrovnalosti, které nejsou rozpoznány jako ovlivňující kvalitu nebo funkci vozidla, např. mírný hluk nebo vibrace.
  • Závodění nebo soutěžní akce (soutěžní akce jsou definovány jako formální nebo neformální zkoušky na čas, soutěž s jiným vozidlem nebo jakékoli abnormální namáhání vozidla nebo jeho součástí).

  Pneumatiky: záruku poskytuje výrobce pneumatik a záruku spravují jeho distributoři a zástupci maloobchodních prodejen.

  Jakékoli vozidlo nebo součást, které byly poškozeny v důsledku nehody, požáru nebo jiné příčiny, nebo které selhaly v důsledku nesprávného používání, nedbalosti, úprav nebo přetížení nad stanovenou hmotnost vozidla, nebo které byly použity k jiným účelům, než pro které byly obecně přijímaným způsobem zkonstruovány.

  Jakákoli oprava při prodeji nebo repasování, která nemá nic společného s vadou dílu.

  Rozbití skla, poškrábání, pokud není předložen přesvědčivý důkaz, který by doložil tvrzení, že rozbití bylo nepochybně způsobeno vadou materiálu a/nebo vadou zpracování.

  Závady na jiném vybavení, zařízeních a příslušenství, než které jsou specifikovány, dodány a/nebo namontovány na vozidlech výrobcem, a závady vzniklé v důsledku použití těchto nespecifikovaných zařízení a příslušenství

  Obavy a/nebo potíže, které se obecně nepovažují za způsobené vadou materiálu a/nebo zpracování a které se vyskytují pouze ve velmi zvláštních provozech, jako např:

  • Nepatrné zvuky nebo vibrace, které nejsou uznány jako ovlivňující kvalitu funkce vozidla.
  • Nepatrné vytékání oleje apod. kolem těsnění a/nebo těsnění oleje, které nezpůsobuje žádnou znatelnou spotřebu nebo odkapávání oleje.
  • Mezery mezi panely, které jsou v mezích stanovených výrobcem.
  • Vnější vzhledové vady, jako je lak, chrom a obložení, které nejsou viditelné, pokud nejsou zvětšeny speciálními prostředky.

  Ztráta používání vozidla, ztráta času, ztráta nebo poškození osobního majetku nebo příjmů, nepříjemnosti a další následné škody, jako jsou výdaje za palivo, telefon, cestovné, ubytování a pronájem vozu.

  Nezapomeňte si prosím vždy přečíst naše smluvní podmínky v záruční knížce, kde je uveden vyčerpávající seznam položek, na které se záruka nevztahuje.

  Abyste si zachovali záruku, jste povinni pravidelně přistavovat svůj vůz k servisním prohlídkám, jako je výměna oleje a přezutí pneumatik. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.
  Reklamaci může posoudit a podat kterýkoli autorizovaný prodejce Hyundai. Záruční opravu provede rovněž autorizovaný prodejce Hyundai. Pokud by vám problém bránil v bezpečné jízdě, obraťte se na asistenční službu, která vám pomůže buď prostřednictvím vašeho prodejce, nebo přímo.