NAFs rekkeviddetest

Motor og NAF utfører årlig en vinter- og sommertest for å se hvordan forholdene påvirker rekkevidden på elbiler. Kona og IONIQ er blant modellene som kommer best ut av begge testene.

Kartleggingen omtales som verdens største rekkeviddetest for elbiler, hvor Motor og NAF har testet de mest solgte modellene i Norge. Undersøkelsene gikk ut på å se hvordan rekkevidden ble påvirket av temperaturforhold på vinter- og sommertid.

Testen ble utført ved at de kjørte alle bilene samtidig på samme strekning, under samme værforhold og i samme fart frem til bilene gikk tom for strøm. På den måten kunne de kartlegge hvilke av bilene som kjørte lengst i forhold til oppgitt rekkevidde.

Elbil med lang rekkevidde

Rekkevidden på sommer og vinter kan variere, men Kona og IONIQ holder det de lover. Best av våre modeller var ikke overraskende Kona Electric. Elbilen kjørte lengst i sin prisklasse, imponerte med sitt lave strømforbruk og kom på pallplass i begge rekkeviddetestene.

Kona Electric-modellen (2019) i vintertesten har en oppgitt rekkevidde på 449 kilometer, og den oppnådde distansen 404,4 kilometer. Det resultatet gjorde at Kona Electric hadde minst avvik fra WLTP-rekkevidden av samtlige modeller. Testerne gir modellen blant annet omtalen «fantastisk effektiv». I sommertesten var det Kona Electric 2020-modellen som sto for tur med en oppgitt rekkevidde på 484 kilometer. Modellen nådde helle 568,4 km, og knuste dermed WLTP- verdien. Noe som betydde at Hyundai er den eneste elbilprodusent som slår en Tesla i rekkeviddetesten.

Les hele resultatet til Kona Electric her.

PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Norge. Foto.
Vi er ikke overrasket over at Kona Electric gjør det godt i denne testen, da det er i tråd med tilbakemeldingene vi får fra våre kunder. Kona Electric er en svært effektiv bil, noe som også reflekteres i at den har lavt avvik fra WLTP til faktisk rekkevidde selv i en vintertest som denne. I sommertesten ser vi at den reelle rekkevidden er hele 17,4 prosent bedre enn WLTP-verdien.

- PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Norge -

Godt resultat for IONIQ Electric

Også IONIQ Electric kom godt ut av testene. Denne elbilen har en oppgitt rekkevidde på 311 kilometer etter den oppgraderte batteripakken. I vintertesten endte modellen opp på 279,3 kilometer. I sommertesten kom IONIQ Electric 342,2 kilometer – 10,0 prosent bedre enn oppgitt WLTP-verdi. Modellen omtales som en «multikunstner med stayer-evner».

– IONIQ Electric leverer som ventet svært god rekkevidde også under vinterforhold. Selv om det har gått mer enn tre år siden bilen ble lansert, er den fortsatt den mest effektive elbilen på markedet når man ser på WLTP-tall. Dette reflekteres naturlig nok også i virkeligheten, og den oppgraderte 2020-utgaven av IONIQ leverer fint rekkevidde i nærheten av WLTP-tallene sommer som vinter. Oppgradert batteripakke har gitt bilen cirka 10 mil lengre reell rekkevidde per lading, sier Knudsen.

Les hele resultatet til IONIQ Electric her.