Lad med 100 % grønn strøm.

Elbiler blir gjennomført miljøvennlige først når de støtter bruk av fornybar energi. Derfor støtter vi fornybar energi for å gjøre hver lading så bærekraftig som mulig.

En familie står utenfor en elbil fra Hyundai klar til lading med grønn strøm. Foto.

Hvorfor grønn energi?

Det er viktig å ta med alle ledd i verdikjeden for å gjøre elbiler virkelig bærekraftige. Og ladingen spiller en vesentlig rolle.

Støtte til fornybar energi. 

Charge myHyundai støtter bruk av fornybar energi og sørger for at en tilsvarende mengde grønn strøm leveres tilbake til strømnettet for hver lading. Det kompenseres for denne strømmengden gjennom såkalte opprinnelsesgarantier.

Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Hyundai-logo med ladestøpsel. Grafikk.

  Et sentralisert system.

  Opprinnelsesgarantier er en etablert sertifisering av grønn strøm i Europa. De bekrefter hvor og hvordan strømmen fra fornybare energikilder er produsert.

 2. En elbil fra Hyundai kobles til for lading med strøm med opprinnelsesgaranti. Foto.

  Uavhengig registrering.

  Uavhengige organisasjoner utsteder opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi for andelen av den produserte strømmen som tilføres strømnettet.

 3. En mann står foran en vindturbin som produserer fornybar energi til IONITY-stasjonene. Foto.

  100 % vindkraft.

  Opprinnelsesgarantier viser at strømnettet tilføres strøm fra vindturbiner. På denne måten støtter vi en av de mest miljøvennlige strømproduksjonsmåtene.

  Mer om Charge myHyundai.

   
  Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.