Hyundai Smart Sense.

Kjøreturen blir enklere og tryggere med Smart Sense - vår førerassistent. Du finner mer informasjon om de forskjellige funksjonene i denne oversikten.

Kjør sikkert.

Automatisk nødbremsassistent (FCA).

Automatisk bremsing bidrar til å unngå kollisjoner og øker dermed sikkerheten. Ved hjelp av radar og et frontkamera overvåker den automatiske nødbremsassistenten veien foran bilen og varsler deg hvis den oppdager at kjøretøyet foran senker hastigheten eller stanser, eller at det er fotgjengere eller syklister i veien. Hvis du ikke reagerer i tide, aktiverer den automatisk bremsene med full kraft.

Grunnfunksjon.

Den automatiske nødbremsassistenten varsler deg om fotgjengere og syklister og om kjøretøyer som senker hastigheten eller stanser foran deg. Hvis du ikke reagerer i tide, aktiverer den automatisk bremsene med full kraft.

Veikryssassistent – venstresving (FCA-JT).

Dette systemet øker sikkerheten ved å bremse automatisk hvis det er fare for kollisjon med et møtende kjøretøy når du skal svinge til venstre i et kryss.

Veikryssassistent (FCA-JC).

Øker sikkerheten ved å bremse automatisk hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy fra siden når du kjører rett gjennom et kryss.

Unnamanøvreringsassistent (FCA med ESA).

I nødssituasjoner hjelper unnamanøvreringsassistenten deg med styreinngrep for å unngå kollisjon med et kjøretøy, en fotgjenger eller en syklist foran bilen.

Filskifteassistent – sidetrafikk (FCA-LS).

Hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy foran deg i feltet ved siden av når du skifter kjørefelt, vil assistenten automatisk gripe inn i styringen.

Filskifteassistent – møtende trafikk (FCA-LO).

Hvis det er fare for kollisjon med et møtende kjøretøy ved forbikjøring på en vei med to eller flere kjørefelter, vil assistenten automatisk gripe inn i styringen.

Aktiv filassistent. (LKA).

Assistenten overvåker veimerkingen ved hjelp av frontkameraet. Den varsler deg hvis bilen utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet. I tillegg kan den gripe inn i styringen for å holde bilen i kjørefeltet.

Filholder (LFA).

Når den er aktivert, hjelper den deg å holde bilen midt i kjørefeltet i hastigheter fra 0 til 180 km/t både på motorvei og i bytrafikk.

Aktiv blindsoneassistent (BCA).

Assistenten varsler deg om kjøretøyer i blindsonen. Hvis du begynner å skifte kjørefelt, beveges bilen tilbake midt i kjørefeltet.

Kjøre ut av lukeparkering.

Når du kjører ut av en parkeringsluke parallelt med veien og det er fare for kollisjon med et kjøretøy bak bilen, bremser blindsoneassistenten automatisk.

Blindsonevarsler (BCW).

Hvis du begynner å skifte kjørefelt mens et kjøretøy er registrert i blindsonen, varsler funksjonen deg visuelt og med lydsignaler.

Utstigningsassistent (SEA).

Du varsles hvis det registreres et kjøretøy som nærmer seg bakfra, og for- og bakdørene låses midlertidig, slik at de bare kan åpnes når det er trygt.

Utstigningsvarsling (SEW).

Utstigningsvarslingen registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra, og varsler deg visuelt og med lydsignaler, slik at du og passasjerene kan vente til det er trygt å gå ut av bilen.

Bakseteovervåkning med ultralydsensorer (ROA).

Bakseteovervåkningen registrerer passasjerer i baksetet, også kjæledyr og barn som sover, og gir deg en påminnelse slik at ingen blir gjemt igjen i bilen. 

Baksetevarsling.

Hvis systemet oppdager bevegelser i baksetet, varsles du når du åpner en dør. Du får en melding på displayet sammen med et lydsignal. 

Sensor for bakseteovervåkning.

Hvis du ignorerer slike meldinger og låser bilen fra utsiden, vil ultralydsensorer i taket automatisk starte overvåkning av bevegelser i kupeen i 24 timer. Hvis de registrerer bevegelser, varsles du med at bilhornet tuter og nødsignalanlegget blinker i 25 sekunder. Hvis du har Bluelink, sendes en melding til mobiltelefonen.

Radar for bakseteovervåkning.

Det nyeste systemet for overvåkning av baksetet bruker følsomme radarsensorer. De registrerer selv den minste bevegelse, som bevegelser i brystet og blodårene til passasjerene. Systemet er så avansert at det kan skille mellom voksne, barn og kjæledyr.

Smart fartsgrenseassistent (ISLA).

Assistenten bruker frontkameraet til å lese trafikkskiltene og varsler deg hvis du kjører over fartsgrensen. Når den er aktivert, tilpasser den bilens hastighet til fartsgrensen.

Tretthetsvarsling (DAW).

Tretthetsvarslingen viser førerens oppmerksomhetsnivå under kjøring. Den varsler ved tegn på at føreren er uoppmerksom og anbefaler å ta en pause ved behov.

Blindsonemonitor (BVM).

Når du setter på blinklyset til en side, vises denne siden av din Hyundai på instrumentdisplayet, slik at du har god oversikt over blindsonen.

Fjernlysassistent (HBA).

Assistenten registrerer kjøretøyer og skifter automatisk til nærlys. Når andre lyskilder ikke lenger registreres, slår den automatisk på fjernlyset for maksimal sikt.

Kjørekomfort.

Smart Cruise Control (SCC).

Systemet øker sikkerheten og komforten ved å holde den innstilte avstanden til kjøretøyet foran og redusere eller øke hastigheten automatisk til grensen du har stilt inn. Smart cruise control kan registrere når kjøretøyet foran kjører saktere eller stanser, og kan justere hastigheten til din Hyundai tilsvarende for å holde trygg avstand.  Hvis den er utstyrt med stop and go-køfunksjon kan den også sette bilen i bevegelse igjen etter et stopp.

Smart cruise control med stop & go-køfunksjon (SCC med stop & go).

Hvis bilen er utstyrt med stop and go-køfunksjon, kan den sette bilen i bevegelse igjen etter et stopp. Hvis kjøretøyet foran stopper, vil smart cruise control stanse bilen inntil sensorene registrerer at kjøretøyet foran begynner å kjøre igjen. Det er ekstra praktisk i tett trafikk med hyppige stopp.

Smart cruise control 2 med nødstoppfunksjon (SCC2).

Hvis systemet registrer at du ikke reagerer (fordi du ikke holder hendene på rattet eller ikke ser fremover), vil smart cruise control 2 holde bilen midt i kjørefeltet og redusere hastigheten kontrollert til bilen stanser i kjørefeltet. Systemet varsler inne i og utenfor bilen.

Smart cruise control basert på maskinlæring (SCC-ML).

Denne typen smart cruise control bruker maskinlæring for å gjenkjenne kjørestilen din. Så forsøker den å etterligne den når cruise control er aktivert, ved å regulere avstanden til kjøretøyet foran.

Navigasjonsbasert smart cruise control med svingassistent (NSCC-C).

Funksjonen svingassistent bruker navigasjonsdata til å forutse kommende svinger i veien, redusere hastigheten og øke hastigheten til den innstilte verdien igjen i utgangen av svingen.

 

Highway Driving Assist (HDA).

Highway Driving Assist hjelper deg å holde innstilt hastighet og avstand når du kjører på motorvei. I tillegg hjelper den deg å holde bilen midt i kjørefeltet, også i svinger.

Highway Driving Assist 2 (HDA2).

I tillegg til å holde innstilt hastighet, avstand til kjøretøyet foran og posisjonen midt i kjørefeltet kan Highway Driving Assist 2 registrere og reagere på kjøretøyer som svinger inn i kjørefeltet. Den reduserer hastigheten automatisk, slik at ønsket avstand til kjøretøyet foran oppnås raskt.

Highway Driving Assist 2 med registrering av rattberøring (HDA2 med HOD).

Highway Driving Assist 2 med registrering av rattberøring har en sensor for bedre registrering av om hendene er på rattet eller ikke, og bedre funksjon ved sentrering i kjørefeltet, skifte av kjørefelt og styreinngrep. Den kontrollerer styreinngrep ved kontroll av styrevinkelen.

Varsel når kjøretøyet foran begynner å kjøre (LVDA).

Denne smarte funksjonen varsler deg når kjøretøyet foran begynner å kjøre igjen, for eksempel når det blir grønt lys eller ved kø.

Sikker parkering.

Ryggekamera (RVM).

Området bak bilen vises på berøringsskjermen i midten når du velger kjøretrinn R eller trykker på Parking/View-knappen.

Surround View Monitor med 360° kameravisning (SVM).

Surround View Monitor gir deg 360°-oversikt over området rundt bilen. Dermed er det ikke noe problem å kjøre på smale steder, for eksempel i trange parkeringshus.

Parkeringsassistent (PDW).

Sensorer i støtfangeren foran og bak gjør det enklere å parkere. Assistenten varsler deg når du nærmer deg andre biler, slik at du unngår riper og kan parkere trygt.

Ryggeradar (RCCW).

Funksjonen registrerer og varsler deg om kryssende trafikk bak bilen når du rygger ut av parkeringsluker på tvers av veien.

Nødbremsassistent med varsling om kryssende trafikk bak (RCCA).

Når du rygger ut fra et område, vil systemet varsle deg hvis kjøretøyer nærmer seg fra siden eller bakfra, og om nødvendig bremse.

Aktiv nødbremsassistent ved rygging (PCA-R).

Hvis systemet registrerer fotgjengere eller hindringer bak bilen når du rygger, varsles du om at det er fare for kollisjon. Systemet aktiverer bremsene automatisk ved akutt fare for kollisjon.

Enkel parkering.

Smart fjernstyrt parkeringsassistent (RSPA).

Du kan stå utenfor bilen og fjernstyre rygging inn i og kjøring ut av parkeringsluker med forover- og bakoverknappen på smartnøkkelen. Slik kan du unngå å komme borti bilen ved siden av når du åpner bildørene. 

Med basisversjonen av den fjernstyrte parkeringsassistenten kan du plassere bilen foran parkeringsluken og gå ut av bilen. Etter at du har lukket dørene, bruker du forover-/bakoverknappen på smartnøkkelen til å bevege bilen dit du ønsker. 

Smart fjernstyrt parkeringsassistent 2 (RSPA2). 

Med den mest avanserte versjonen av fjernstyrt parkeringsassistent kan bilen parkere i ulike typer parkeringsluker, blant annet parallelt med veien eller på skrå, og rygge inn i og kjøre forover ut av en parkeringsluke på tvers mens du står utenfor bilen.