Smart Sence.

Alle biler fra Hyundai er utstyrt med Smart Sense, det vil si systemer som registrerer andre kjøretøyer og forebygger ulykker. Komfortfunksjoner hjelper deg å følge med på trafikken. Og siden barn tenker annerledes enn voksne, har vi utviklet egne funksjoner for dem.

Griper inn ved fare for kollisjon.

Hver Hyundai er utstyrt med avanserte førerassistentsystemer som er laget for å se det du ikke får med deg, og hjelpe deg slik at du ikke gjør feil som kan føre til en kollisjon. Ved hjelp av sensorer, kameraer og radarsystemer overvåker de området rundt bilen og griper automatisk inn ved behov.

Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Highway Driving Assist II.

  Denne avanserte teknologien for automatisert kjøring på nivå 2 styrer hastighet og avstand og hjelper deg når du skifter kjørefelt. 1

 2. Veikryssassistent.

  Øker sikkerheten ved å bremse automatisk hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy fra siden når du kjører rett gjennom et kryss.

 3. Filskifteassistent – møtende trafikk.

  Hvis det er fare for kollisjon med et møtende kjøretøy ved forbikjøring på en tofeltsvei, vil assistenten automatisk gripe inn i styringen.

 4. Automatisk nødbremsassistent.

  Den automatiske nødbremsassistenten varsler deg om kjøretøyer som senker hastigheten eller stanser foran deg, og om fotgjengere og syklister. Hvis du ikke reagerer i tide, aktiverer den automatisk bremsene med full kraft.

 5. Filholder.

  Når den er aktivert, hjelper filholderen deg å holde bilen midt i kjørefeltet på motorvei og i bytrafikk.

 6. Aktiv blindsoneassistent.

  Assistenten varsler deg om kjøretøyer i blindsonen. Hvis du begynner å skifte kjørefelt, beveges bilen tilbake midt i kjørefeltet.

 7. Nødbremsassistent med varsling om kryssende trafikk bak.

  Når du rygger ut fra et område, vil systemet varsle deg hvis kjøretøyer nærmer seg fra siden eller bakfra, og om nødvendig bremse.

 8. Tretthetsvarsling.

  Tretthetsvarslingen overvåker førerens oppmerksomhetsnivå under kjøring. Den varsler ved tegn på at føreren er uoppmerksom og anbefaler å ta en pause ved behov.

 9. Navigasjonsbasert smart cruise control.

  Denne funksjonen bruker informasjon fra navigasjonssystemet til å holde en sikker hastighet på motorvei. Hvis du stiller inn hastigheten til den gjeldende fartsgrensen på en motorvei mens navigasjonsbasert smart cruise control er aktiv, vil den innstilte hastigheten endres automatisk når fartsgrensen endres. 2

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9

Komfortfunksjoner som hjelper deg.

Disse systemene er utviklet for å øke kjørekomforten og hjelpe deg å fokusere på trafikken.

Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Smart fartsgrenseassistent under kjøring. Foto.

  Smart fartsgrenseassistent.

  Assistenten bruker frontkameraet til å lese trafikkskiltene og varsler deg hvis du kjører over fartsgrensen. Når den er aktivert, tilpasser den bilens hastighet til fartsgrensen.
 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Bilde fra blindsoneassistenten på instrumentdisplayet. Foto.

  Blindsonemonitor.

  Når du setter på blinklyset til en side, vises denne siden av din Hyundai på instrumentdisplayet, slik at du har god oversikt over blindsonen.
 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. To biler kjører i hver sin retning på vei. Foto.

  Fjernlysassistent.

  Assistenten registrerer kjøretøyer og skifter automatisk til nærlys. Når andre lyskilder ikke lenger registreres, slår den automatisk på fjernlyset for maksimal sikt.
 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Interiøret i en IONIQ 6. Foto.

  Opplesing av tekstmeldinger.

  Når du får en tekstmelding, kan din Hyundai lese den for deg automatisk, slik at du kan holde fokus på trafikken.
 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. En Hyundai-mekaniker utfører service på en bil. Foto.

  Veihjelp.

  Alle biler fra Hyundai leveres med gratis veihjelp i 5 år. Det betyr at du kan få hjelp døgnet rundt hvis bilen må taues, eller hvis du har låst nøkkelen inne i bilen.
 1. 1

Barnesikkerhet

Høy sikkerhet for alle i bilen.

Hyundai er spesielt opptatt av sikkerheten til de minste passasjerene, derfor har vi utviklet egne funksjoner som gir ekstra beskyttelse av barn.
Et barn åpner en bildør. Foto.

Utstigningsassistent.

Du varsles hvis det registreres et kjøretøy som nærmer seg bakfra, og for- og bakdørene låses midlertidig, slik at de bare kan åpnes når det er trygt.
Et barn sitter i et barnesete. Foto.

Bakseteovervåkning

Ultralydsensorer overvåker baksetet. Når du forlater bilen, vises en påminnelse om å sjekke baksetet på instrumentdisplayet.