Vårt arbeid for bærekraft.

Hyundai arbeider mot en mer bærekraftig verdikjede ved målrettet arbeid mot å redusere karbonavtrykket. Handlingen vises blant annet gjennom grønnere biler, vår hydrogenelektriske biler og miljøvennlig drift.

Vårt arbeid mot klimaendringer.

Vi i Hyundai jobber for å redusere utslipp av drivhusgasser fra våre produksjonsanlegg og benytter innovativ teknologi for å bidra til å redusere klimaendringene. Vi investerer i fornybar energi og ny teknologi for å redusere strømforbruket.
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Et barn med en hund på stranden med Hyundai IONIQ 5 i bakgrunnen. Foto.

  Styrket utslippskontroll.

  Hyundai arbeider kontinuerlig for å redusere utslipp av drivhusgasser, både internt i selskapet og eksternt. Vi rapporterer våre CO2-utslipp gjennom CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og informerer våre investorer om hvordan vår virksomhet påvirker klima og miljø.

 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Vann med bobler. Foto.

  Forvaltning av vannressurser.

  Fabrikken i Ulsan planlegger å redusere andelen avløpsvann med 300 tonn per dag og forurensende stoffer med to tonn per år ved å resirkulere avløpsvannet og forbedre renseanleggene.  Asan-fabrikken drives med system for null væskeutslipp, slik at alt avløpsvann fra fabrikken og boligområder gjenbrukes.

 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Hyundai reduserer andelen avfallsmaterialer. Foto.

  Reduksjon av avfallsmaterialer.

  På fabrikken i Ulsan har vi forbedret utsortering av forbrenningsrester. I tillegg er andelen syntetisk harpiks-avfall som resirkuleres, økt fra 5,6 til 20 prosent. Det gir en samlet resirkuleringsandel på 93 prosent. Planen er å redusere avfallsmengden med ca. 400 tonn ved å installere et anlegg for avfallshåndtering av lakk.

 1. 1
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. En bil lakkeres på en Hyundai-fabrikk. Foto.

  Redusert bruk av farlige kjemikaler.

  Vi har byttet ut natriumnitritt, som ble brukt i girkasseproduksjonen, og metanol, boroksid og svovelsyre, som ble brukt i materialproduksjonen, med mindre skadelige materialer. Det reduserer bruken av kjemikaler med 45 tonn i året. Vi vil fortsette å bytte ut farlige kjemikaler med mindre skadelige materialer i tiden fremover.

 1. 1

En bærekraftig forsyningskjede.

Hyundai bygger opp en bærekraftig forsyningskjede i hele verdikjeden. For å oppnå det samarbeider vi tett med leverandører og partnere om å etablere et sikkert arbeidsmiljø og en bærekraftig bedriftskultur både sosialt og miljømessig.
En Hyundai KONA forlater en Hyundai-fabrikk. Foto.

Styrket utslippskontroll av drivhusgasser.

For å motvirke klimaendringene reduserer vi stadig utslipp av drivhusgasser fra våre produksjonssteder og biler ved hjelp av innovativ teknologi. Vi ønsker å redusere utslippene både innad i selskapet og utenfor. Utvikling og salg av miljøvennlige biler, elbiler, hydrogenelektriske biler og hybridbiler bidrar til å redusere utslippene under bruk sammenlignet med biler med forbrenningsmotor.
Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Cutout image of the Hyundai IONIQ 5.
 2. Cutout image of the Hyundai NEXO.

  Bakgrunn

  Fokus på bærekraftig produksjon.

  Hos Hyundai arbeider vi for å redusere utslipp av drivhusgasser fra alle produksjonsstedene våre. Vi fokuserer på å utforme en bærekraftig produksjonsprosess og bidra til en bedre verden for kommende generasjoner. 
  En dame ser inn i kameraet mens hun står på en strand. Foto.

  Kontinuerlige forbedringer.

  I forbindelse med arbeidet for bærekraft investerer vi i fornybare kraftanlegg, blant annet solkraftverk. Samtidig utvikler og innfører vi ny teknologi for å redusere strømforbruket. Hver avdeling og fabrikk er forpliktet til å arbeide for bærekraft, og vi blir stadig bedre år for år, fabrikk for fabrikk.
  Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
  1. Hyundai-fabrikken i Ulsan med solcellepaneler på taket. Foto.

   Forbedringer på fabrikken i Ulsan.

   Vi har bygd et anlegg for solkraftproduksjon på et område for ferdige biler ved fabrikken i Ulsan. Og vi planlegger å bygge kraftproduksjonsanlegg med en samlet kapasitet på 27 MW her. Et miljøvennlig varmtvannssystem har erstattet flammerørskjelen på Maeam-motorfabrikken.

  1. 1
  Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
  1. Innsiden av Hyundais fabrikk i Asan. Foto.

   Forbedringer på fabrikken i Asan.

   På Asan-fabrikken arbeides det med å redusere bruk av utstyr utenfor produksjonstiden og å installere utstyr med lavere strømforbruk for å redusere strømforbruk og utslipp. Vi har investert 550 000 euro i en varmepumpe på lakkeringsverkstedet og har startet et strømsparingsprogram for å redusere utslippet av drivhusgasser ytterligere.

  1. 1
  Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
  1. Gule roboter håndterer bildeler i vårt miljøvennlige produksjonslokale. Foto.

   Forbedringer på fabrikken i Jeonju.

   Hyundais fabrikk i Jeonju utvikler og innfører konstruksjonsmetoder som skal redusere strømforbruket i produksjonsanlegget, slik at utslippet av drivhusgasser reduseres. Vi har redusert CO2-utslippet med til sammen 1 039 tonn ved å installere energieffektivt utstyr og justere den innstilte temperaturen.

  1. 1

  Fabrikkene i Europa: mindre utslipp og mer bærekraft.

  For å tilpasse seg det europeiske markedet åpnet Hyundai et produksjonsanlegg i Tyrkia i 1997 og et i Tsjekkia i 2008. Her arbeider vi kontinuerlig med å redusere strømforbruket og utslippet av drivhusgasser, som på fabrikkene ellers i verden. Her kan du se noen av tiltakene på de to fabrikkene.
  En hydrogenelektrisk lastebil fra Hyundai. Foto.

  Hyundai Motor Groups FCEV Vision 2030.

  Vi er engasjert i utviklingen av et hydrogensamfunn ved hjelp av ledende brenselcelleteknologi.