Karbonnøytrale innen 2045.

Ved å fjerne CO2-utslipp i alle faser av produksjon og drift.

Positiv energi.

Et mål om å levere universell og samtidig utslippsfri mobilitet ligger bak visjonen vår: Progress for Humanity. Vi har vært en pådriver for å oppnå en mer bærekraftig verdikjede. Blant annet har vi innført elektrisk drift i alle modellene våre, lansert merket IONIQ og forsket på hydrogenteknologi i over 20 år. Vi mener at bilindustrien har både et stort ansvar og en stor mulighet til å bidra aktivt i arbeidet mot klimaendringer. Vi lover å fortsette arbeidet for menneskeheten og kommende generasjoner på våre fire kjerneområder.

Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
 1. Elbilen Hyundai IONIQ 5 crossover kjører på en landevei. Foto.

  Elektrisk drift.

  Ved å flytte fokus fra forbrenningsmotorer til elektrisk drift vil alle nye biler som selges i Europa fra 2035 være enten elbiler eller hydrogenelektriske biler.

 2. Hyundai NEXO hydrogenelektrisk bil fylles med hydrogen. Nærbilde.

  Hydrogen.

  Hydrogen er skalerbart, effektivt og rent, og det kan endre bilene for alltid. Målet vårt er å fremme dette banebrytende nye drivstoffet på alle områder.

 3. Robotarmer i arbeid på et av Hyundais produksjonsanlegg. Foto.

  Leverandørkjede.

  Vi har som mål å bli karbonnøytrale i alle ledd fra produksjon til drift ved å forbedre produksjonsprosessene, drive fabrikkene med fornybar energi og støtte leverandørene våre.

 4. Hyundai presenterer en Re:Style-vest laget av resirkulerte Hyundai-materialer. Foto.

  Sosialt ansvar.

  Vi forplikter oss til å arbeide for en renere, mer bærekraftig fremtid, og det gjelder ikke bare bilindustrien. Gjennom flere samarbeidsprosjekter og bærekraftige tiltak ønsker vi å etterlate en bedre planet til neste generasjon.

  Venter Generasjon én.

  Generasjon Én er vårt navn på den første generasjonen som kommer til å leve i en karbonnøytral verden. Innsatsen vi gjør for en renere, mer bærekraftig fremtid i dag, bidrar til at denne generasjonen arver en verden det er verdt å ta vare på og leve i. 

  Elektrisk drift

  Nye biler med elektrisk drift.

  Transport står for rundt 20 % av det globale karbonutslippet, og over 70 % av dette kommer fra veitransport, blant annet biler. Med elbiler har vi muligheten til å redusere karbonutslippet fra persontransport drastisk. Et av kjerneområdene i arbeidet vårt mot å bli karbonnøytrale er å øke andelen solgte Hyundai-biler med elektrisk drift. 
  Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
  1. En mann holder rundt en kvinne ved siden av elbilen Hyundai IONIQ 5 som står og lader. Foto.

   100 % innen 2035.

   Vi prioriterer overgangen fra forbrenningsmotorer til elektrisk drift. Fra 2035 skal alle nye biler som selges i Europa, være enten elbiler eller hydrogenelektriske biler.  
  2. Elbilen Hyundai IONIQ 5 kobles til en lader. Foto.

   Hvordan skal vi oppnå dette?

   De fleste personbilmodellene våre kan leveres med elektrisk drift, og vi har flere elbiler på markedet. Vi utvider denne innsatsen til nyttekjøretøyer, som busser og lastebiler.
  3. En hydrogenelektrisk lastebil kjører på motorvei. Foto.

   Hydrogen i fokus.

   Hydrogen er en viktig komponent i vår innsats for å bli karbonnøytrale. De nærmeste årene kommer vi til å utvide tilbudet av hydrogenelektriske modeller med flere personbiler, lastebiler og busser. 

   Investering i plattformteknologi og ladernettverk.

   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. En mann sjekker Hyundai-appen mens Hyundai IONIQ 5 lader ved en IONITY-ladestasjon. Foto.

    IONITY ladernettverk.

    I tillegg til å utvikle avansert elbilteknologi, ønsker vi å gjøre det enkelt for kundene å lade bilen. IONITY, vårt fellesforetak sammen med BMW Group, Daimler, Volkswagen Group og Ford, støtter utbyggingen av ladernettverk langs motorveier, i bystrøk og hjemme hos kundene i Europa.

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Hyundais nye modulbaserte elbilplattform (E-GMP) vist med rammen svevende ovenfor. Illustrasjon.

    Vår nye modulbaserte elbilplattform.

    IONIQ 5 er den første modellen som er bygd på den nye modulbaserte elbilplattformen vår, og starter en ny æra for elbiler. Elbilplattformen gjør at vi kan lage kjøretøyer for fremtiden, inkludert selvkjørende og sammenkoblede biler. Multiladesystemet til elbilplattformen, den høye kapasiteten til batterisystemet, lengre rekkevidde og fleksibel bruk av plassen legger til rette for dette.

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Hyundai IONIQ 5 som står og lader, sett bakfra. Foto.

    Vehicle-to-grid (V2G).

    Hyundai er i ferd med å utvikle vehicle-to-grid (V2G), neste generasjon ladeteknologi som gjør at brukerne kan overføre strøm fra elbilbatteriet til strømnettet. Med V2G kan brukerne lade elbilen på tidspunkter med lav belastning på strømnettet og sende strøm tilbake når belastningen på nettet er høy, for å bidra til et mer stabilt strømnett.

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Hyundai-batterisystem som brukes i Hyundais elbiler. Foto.

    Second life battery energy storage system (SLBESS).

    Alle batteriene Hyundai bruker, er konstruert for å ha to eller tre liv. Det betyr at batteriene kan brukes om igjen og/eller delvis oppsirkuleres til batterilagersystemer. Dette kalles second life battery energy storage system (SLBESS) på engelsk. Disse systemene kan levere strøm til boliger eller kontorer og kan redusere CO2-utslipp vesentlig.

   1. 1

   Hydrogen

   Bygger et hydrogensamfunn.

   Hydrogen er mer enn en alternativ energikilde. Hydrogen er et av grunnstoffene med høyest forekomst, og kan gi en langsiktig løsning på dagens energiutfordringer. Hyundai satser på et skifte mot hydrogen som energikilde, og arbeider for å etablere hydrogen som en vanlig og mye brukt energikilde i samfunnet generelt. Denne grønne energikilden har potensial til å endre hele transportsektoren, og også andre sider av samfunnet og industrien. Hydrogen er en energikilde for fremtiden.
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. En hydrogenelektrisk konsepttrikk fra Hyundai. Foto.

    Hydrogenelektrisk drift.

    Selv om hydrogenelektrisk drift med brenselceller først og fremst forbindes med personbiler, kan denne skalerbare teknologien potensielt brukes i alle typer kjøretøyer. Målet vårt er å drive hydrogenrevolusjonen i bilindustrien fremover ved å bruke den grønne energikilden ikke bare i personbiler, men også i nyttekjøretøyer, offentlig transport, skip, luftfarkoster osv. 

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. En Hyundai kjører inn på en hydrogenstasjon. Foto.

    Grønt hydrogen.

    I dag produseres hydrogen stort sett ved hjelp av fossilt brensel, men det fins et alternativ. Grønt hydrogen produseres gjennom elektrolyse, der vann spaltes i hydrogen og oksygen. Når fornybar energi brukes til denne prosessen, f.eks. vind- eller solkraft, blir energien som produseres, i hovedsak lagret i hydrogenet. Det gjør dette til en ren, utslippsfri strømkilde. Hyundai arbeider for grønt hydrogen, ikke bare som drivstoffkilde, men som en katalysator for endringer i samfunnet. Vi planlegger å utvikle fornybar energi, som sol- og vindkraft, gjennom samarbeid med internasjonale RE100-selskaper. 

   1. 1

   Leverandørkjede

   Karbonnøytrale i alle ledd fra produksjon til drift.

   Vår forpliktelse til å redusere karbonutslippene fra hele konsernet innebærer mer enn å fremme elektrisk drift og hydrogenteknologi. Vi tar også ansvar for å forbedre energiutnyttelsen og gå over til fornybare energikilder både i produksjonen og forretningsdriften. 
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Oversikt over et av Hyundais produksjonsanlegg. Luftfoto.

    Et internasjonalt initiativ.

    RE100 står for Renewable Energy 100 Percent (100 % fornybar energi) og er et internasjonalt initiativ ledet av Climate Group. Det samler verdens mest innflytelsesrike konserner i arbeidet for 100 % fornybar energi. Medlemmene forplikter seg til å legge frem mellom- til langsiktige planer for å sikre fornybar energi innen et år etter at de blir med. Hyundai har vært medlem siden 2021.

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Hyundais produksjonsanlegg i Tsjekkia. Foto.

    Overgang til fornybar energi.

    Drift med 100 % fornybar energi ved alle produksjonsanleggene våre innen 2045 er en viktig milepæl på veien mot å bli karbonnøytrale. Fabrikken i Tsjekkia er først ute i Europa.

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Robotarmer lakkerer en Hyundai i30 på et av Hyundais produksjonsanlegg. Foto.

    En utslippsfri leverandørkjede for bildeler.

    Et viktig konkurransefortrinn for Hyundais elbiler er nettverket av deleleverandører.  Hyundai fortsetter å overvåke og støtte alle våre partnere på veien mot å bli karbonnøytrale. Vi bidrar med retningslinjer, opplæring og et samarbeidsprogram for hele leverandørkjeden, inkludert råmaterialer. 

   1. 1
   Trykk for avspilling av video. Trykk for avspilling av video. Dette er siste side.
   1. Robotarmer i arbeid på et av Hyundais produksjonsanlegg. Foto.

    Mer enn miljøhensyn: smarte fabrikker.

    Hyundai Motor Group Innovation Center i Singapore (HMGICS) skal fungere som hovedsenter for utvikling av et nytt økosystem for mobilitet og bidra til forskning på bilenes verdikjede, inkludert levering, prøvekjøring og andre tjenester. HMGICS skal bli et senter for utslippsfri produksjon ved hjelp av energi fra solcellepaneler og hydrogen.

   1. 1

   Sosialt ansvar for å redusere forsøpling og karbonutslipp.

   En dykker fra Ghost Diving fjerner marint avfall i sjøen. Foto.

   Gjenvinning av plastavfall.

   Vi skaper verdier ved å gjenbruke avfallsmaterialer, f.eks. kasserte fiskenett.
   Hyundai bruker plantebaserte råstoffer fra sukkerrør og mais i materialene til IONIQ 5. Foto.

   Bruk av resirkulerte materialer.

   I tillegg til å resirkulere biler og batterier fokuserer vi på bruk av resirkulerte materialer i bildesignet.
   Hyundai Re:Style lager moteplagg og tilbehør av bilmaterialer, som skinn, glass og kollisjonsputer. Foto.

   Re:Style.

   Brukte bilmaterialer, som skinn, glass og kollisjonsputer, blir til moteplagg og tilbehør.